Onderzoeksbeurzen Nederlandse Taalunie

Het fonds voor onderzoeksbeurzen is bedoeld voor neerlandici en andere wetenschappers, bij voorkeur verbonden aan afdelingen Nederlands aan buitenlandse universiteiten.

Deze wetenschappers verrichten onderzoek dat relevant is voor de neerlandistiek. De wetenschappers verblijven aan een universiteit binnen het Nederlandse taalgebied of daarbuiten indien dat relevant is voor het onderzoek. Deze wetenschappers komen niet reeds in aanmerking voor een beurs van de Nuffic of van de Vlaamse overheid.

Voor een studieverblijf in Nederland en/of Vlaanderen wordt een beurs verstrekt van maximaal 6 maanden. De selectie van de kandidaten wordt verricht door een commissie van deskundigen. Voor meer informatie over de onderzoeksbeurzen klikt u hier.

19 oktober 2012