Buurlanden

wereldbol

Rondom het Nederlandse taalgebied wordt Nederlands onderwezen op scholen voor primair, secundair, beroeps- en volwassenenonderwijs. Het gaat om de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noord-Rijnland-Westfalen, de departementen Nord en Pas-de-Calais in Noord-Frankrijk en de Franstalige en Duitstalige gemeenschap in België.

De belangstelling voor het Nederlands is groot. In de buurlanden zijn er in totaal ongeveer 400.000 leerders van het Nederlands verspreid over alle onderwijsvormen: ruim 350.000 in Wallonië, 6.000 in Noord-Frankrijk en meer dan 35.000 in Duitsland.

In deze gebieden is veel behoefte aan ondersteuning bij het onderwijs Nederlands.
De Taalunie biedt deze ondersteuning in nauwe samenwerking met de verschillende regionale overheden door middel van:

 • na- en bijscholing voor lesgevers (professionalisering);
 • ontwikkeling van leermiddelen;
 • ontwikkeling van evaluatiemiddelen;
 • het toegankelijk maken van leermiddelen via bibliotheken of websites;
 • het stimuleren en ondersteunen van netwerken tussen docenten;
 • promotie van het onderwijs Nederlands;

Samenwerking

De samenwerking met de 'aangrenzende taalgebieden' verschilt per regio. Elke regio heeft immers zijn eigen geschiedenis, omstandigheden randvoorwaarden en behoeften. De samenwerkingsverbanden bestaan uit vertegenwoordigers van de regionale overheden en de Taalunie. De positie van het Nederlands in de grensstreken wordt door deze samenwerking verstevigd.

Naast de ondersteuning aan de regio's afzonderlijk biedt de Taalunie ook een aantal gemeenschappelijke voorzieningen aan, zoals na- en bijscholingscursussen en studiedagen voor lesgevers, en zorgt ze ervoor dat informatie en ervaringen kunnen worden uitgewisseld bijvoorbeeld op conferenties.

Scholingen/werkbijeenkomsten

Scholingen vormen een belangrijk instrument bij de ondersteuning en professionalisering van de Nederlandse Taalunie. Op basis van de wensen en behoeften in het NVT-veld organiseert de Taalunie op locatie in het buitenland of in het Nederlandse taalgebied scholingen met de meest uiteenlopende thema's. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • Stimuleren van spreekvaardigheid in de lessen;
 • Interactief lesgeven;
 • Liedjes in de klas;
 • Werken met het Europees Referentiekader (ERK);
 • Toetsing en evaluatie;
 • Beeldmateriaal in de klas;
 • Ontwikkeling van lesmateriaal;
 • Didactische werkvormen;
 • Verteltechnieken bij vroege taalverwerving;
 • Het maken van Webquests voor het NVT.

De Taalunie levert niet alleen een financiële ondersteuning, maar vaak ook een inhoudelijke bijdrage aan scholingen die door derden worden verzorgd. Enkele voorbeelden:

 • De jaarlijkse werkbijeenkomst voor lesgevers NVT aan Duitse volksuniversiteiten (initiatief van de Nederlandse Ambassade in Berlijn);
 • De omscholing van zaakvak- en vreemde taallesgevers tot lesgevers NVT in Nedersaksen (Kultusministerium);
 • Tandemleren (Franstalige Gemeenschap België);
 • Een jaarlijks concours voor leerlingen van het secundair onderwijs naar aanleiding van Nederlandstalige boeken of films (APNES, vereniging docenten Nederlands in Noord-Frankrijk);
 • Nascholingen voor leerkrachten van het primair onderwijs in Nord-Pas de Calais (Inspection Académique du Nord);
 • Docentenworkshops voor docenten van gymnasia en beroepsopleidingen in Duitsland (Fachvereinigung Niederländisch);
 • Journalistieke schrijfwedstrijd "Mediareporter" voor leerlingen uit de Frans- en Duitstalige grensgebieden (Talenacademie);
 • Theatervoorstellingen voor anderstaligen (bijv. Fast Forward);

Cursussen voor lesgevers

Professionalisering van lesgevers Nederlands van alle onderwijsvormen buiten het taalgebied is van groot belang. Niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor de status en de zelfstandigheid van het onderwijs Nederlands en de neerlandistiek in het buitenland is het noodzakelijk om docenten regelmatig de gelegenheid tot nascholing te geven. De docenten zijn vaak ver buiten het Nederlandse taalgebied werkzaam en daardoor niet altijd in staat hun vakkennis en contacten met vakgenoten bij te houden. Voor deze docenten organiseert de Taalunie docentennascholingen.
Zie verder bij docentencursussen.

Cursus Basisdidactiek NVT

De Taalunie organiseert van 26 augustus tot en met 29 augustus een intensieve driedaagse cursus voor docenten Nederlands in het primair en secundair onderwijs buiten Nederland en Vlaanderen. De cursus is bestemd voor zowel native speakers als voor non-native speakers.
De cursus vindt plaats in congrescentrum Alden Biezen in Bilzen (België).
De cursus is gratis (reiskosten worden door de deelnemers zelf betaald) en biedt plaats aan maximaal 40 deelnemers. <Meer informatie>.
De inschrijving voor de cursus is wegens grote belangstelling helaas gesloten.

Colloquium Fachvereinigung Niederländisch & Universität Duisburg-Essen

Op 24 en 25 september 2018 vindt aan de Universität Duisburg-Essen het 10e colloquium van de Fachvereinigung Niederländisch en de Afdeling Nederlandse Taal en Cultuur van de Universität Duisburg-Essen plaats.
Tijdens het colloquium worden talrijke lezingen, workshops en voordrachten over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van taal, literatuur, cultuur en vakdidactiek m.b.t. het onderwijs Nederlands aan scholen, volkshogescholen en universiteiten aangeboden. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de activiteiten in de Duits-Nederlandse Euregio's m.b.t. het buurtaalonderwijs.

Voor meer informatie en over hoe u zich kunt inschrijven kunt u kijken op:
1.  de website van de afdeling Nederlands.
2.  in de flyer van het colloquium en in onze agenda.
3.  op de website van de Fachvereinigung.

Overige didactische ondersteuning

De Taalunie richt zich op alle taalgebruikers van het Nederlands als vreemde taal: lesgevers, leerders, lerarenbegeleiders, lerarenopleiders, scholingsinstituten, materiaalontwikkelaars, inspecties etc. Daarnaast biedt de Taalunie inhoudelijke en financiële ondersteuning aan allerlei activiteiten en projecten.
Meer over didactische ondersteuning.

Financieringen

Bij de Taalunie kan door lesgevers, studenten en instellingen ook financiële ondersteuning worden aangevraagd. Deze financieringen voor het niet-universitaire onderwijs buiten het taalgebied kunnen worden aangevraagd voor de meest uiteenlopende activiteiten en projecten. Daarbij kan men denken aan: specifieke docentenworkshops, leer- en lesmateriaalontwikkeling, werkconferenties, colloquia, gastsprekers etc.

Bij de toekenning van subsidies wordt uitgegaan van het principe van cofinanciering. De meeste projectaanvragen en subsidieverzoeken voor het niet-universitair onderwijs Nederlands komen van de aangrenzende taalgebieden: Nedersaksen, Noord-Rijnland-Westfalen, Franstalig en Duitstalig België en Nord-Pas de Calais. De richtlijnen voor het indienen van projectaanvragen en subsidieverzoeken vindt u hieronder.

Financieringen voor de Buurlanden
http://taalunieversum.org/inhoud/financieringsmogelijkheden/steun-aan-buurlanden-nederlands-als-vreemde-taal.
Overige financieringen voor instellingen buiten het Nederlandse taalgebied
http://taalunieversum.org/inhoud/financieringen.

Nuttige Links

Handige links voor studenten en docenten NVT. Kijk op deze pagina.

Contact

Heeft u nog vragen? Kijk dan op de volgende pagina of stuur een mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org .

Filmpje grensoverschrijdend onderwijs

Hier vindt u een mooi voorbeeld van hoe leerlingen in de grensgebieden bij elkaar betrokken zijn.
Duitsers en Nederlanders hebben veel interesse voor elkaars taal

(tv-reportage van RTV Noord 17 oktober 2012). Bron video: You Tube.

Downloads
8 mei 2018