Conversatietafel voor lesgevers Nederlands (Aken)

In het schooljaar 2019-20 organiseert de Taalunie in samenwerking met Region Aachen Zweckverband een maandelijkse conversatietafel voor lesgevers Nederlands uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en volwassenenonderwijs.

Doelgroep

De sessies zijn gericht op lesgevers Nederlands, uitsluitend niet-moedertaalsprekers, in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en volwassenonderwijs in Noordrijn-Westfalen. Zowel beginnende als ervaren lesgevers zijn welkom. Ook studenten van de lerarenopleidingen met onderwijsvak Nederlands mogen deelnemen.

Planning en locatie

  • In het schooljaar 2019-20 vinden er zeven sessies plaats, telkens op dinsdag van 17.00-18.30 uur: 8 oktober, 5 november, 3 december, 4 februari, 3 maart, 21 april en 19 mei. Deze data vallen buiten de schoolvakanties.
  • De sessies vinden plaats in het kantoor van Region Aachen Zweckverband (Rotter Bruch 6, 52068 Aken).

Inhoud

De conversatietafel heeft als doelstellingen:

  1. De uitwisseling van leservaringen en lesmateriaal
  2. De creatie van een professioneel netwerk
  3. De versterking van de eigen spreekvaardigheid
  4. Nascholing op maat, in overleg met de deelnemers

De sessies worden begeleid door een medewerker van de Taalunie. In overleg met de deelnemers wordt het definitieve programma samengesteld. Het Nederlands is de voertaal tijdens de sessies.

Inschrijving

De deadline voor de inschrijvingen is 30 september 2019. Deelname aan de sessies is gratis, maar u kunt zich uitsluitend voor de hele reeks inschrijven. Zich inschrijven voor 1 sessie of voor enkele sessies is niet mogelijk.

Stuur a.u.b. een mail naar nvt@taalunie.org, met vermelding van uw naam, school, onderwijsniveau, aantal jaren leservaring en verwachtingen van de sessies. Daarna ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

8 juli 2019