Conversatietafel voor lesgevers Nederlands (Noord-Frankrijk)

In het voorjaar van 2020 organiseert de Taalunie maandelijkse conversatietafels voor lesgevers Nederlands in de regio Hauts-de-France.

Doelgroep

De conversatietafels zijn gericht op lesgevers Nederlands, in eerste instantie niet-moedertaalsprekers, in het basis-, voortgezet en volwassenenonderwijs van alle onderwijsnetten in Hauts-de-France. Zowel beginnende als ervaren lesgevers zijn welkom.

Locatie en periode

  • De sessies vinden plaats in het Huis van het Nederlands in Bailleul (Rue d'Ypres 37, 59270 Bailleul, Frankrijk).
  • In het voorjaar van 2020 zijn er zeven sessies, telkens op dinsdag van 17.00-18.30 uur: 4 februari, 3 maart, 7 april en 12 mei. Deze data vallen buiten de schoolvakanties.

Doelstellingen

  • Het uitwisselen van leservaringen en lesmateriaal.
  • Het creëren van een professioneel netwerk.
  • Het versterken van de eigen spreekvaardigheid.

De tafels worden begeleid door een medewerker van de Taalunie. Het definitieve programma wordt samengesteld in overleg met de deelnemers. Het Nederlands is de voertaal tijdens de sessies.

Inschrijving

De deadline voor de inschrijvingen is 1 februari 2020. Deelname aan de sessies is gratis. Mail a.u.b. naar nvt@taalunie.org, met vermelding van uw naam, school, aantal jaren leservaring en verwachtingen van de sessies. Daarna ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

13 november 2019