Cursus Basisdidactiek Nederlands als Vreemde Taal

De Taalunie organiseert van 26 augustus tot en met 29 augustus 2018 een intensieve driedaagse cursus voor docenten Nederlands in het primair en secundair onderwijs buiten Nederland en Vlaanderen. De cursus is bestemd voor zowel native speakers als voor non-native speakers.

 

Doelgroep

De intensieve driedaagse is er voor docenten Nederlands in het primair en secundair onderwijs buiten Nederland en Vlaanderen, zowel native speakers als non-native speakers. Het programma is door het interactieve karakter en de gevarieerde inhoud voor zowel beginnende als meer ervaren docenten van nut. De cursus biedt plaats aan maximaal 25 deelnemers.

Periode

Van zondag 26 augustus tot en met woensdag 29 augustus 2018.

Kosten

De cursus is gratis (reiskosten worden door de deelnemers zelf betaald).

Korte Beschrijving

De driedaagse cursus NVT-basisdidactiek beoogt:
1. op interactieve wijze aan leraren BO en SO een basiskennis NVT-didactiek aan te bieden, zodat zij deze op hun eigen schoolniveau kunnen toepassen tijdens de NVT-les.
2. beginnende en zittende NVT-leraren te begeleiden bij hun lespraktijk en te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen het vreemdetalenonderwijs.
3. met de deelnemers een aantal opdrachten en taken te ontwikkelen die direct bruikbaar zijn in de klas en die beschikbaar te stellen via een digitaal platform
De Basiscursus Didactiek NVT helpt de deelnemers om lessen te ontwerpen en te geven. Zo komen een aantal samenhangende thema’s (zoals het ERK / evalueren en toetsen / activerende werkvormen / stimuleren van spreekvaardigheid / differentiëren in de taalklas / werken met digitaal materiaal / 21st century-skills) in interactieve workshops aan bod. Ideaal om het nieuwe schooljaar vol nieuwe kennis en ideeën te beginnen.

Taal

Het Nederlands is de voertaal tijdens alle activiteiten.

Locatie

De cursus vindt plaats in congrescentrum Alden Biesen - Bilzen.
Adres: Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen, België.
Tel. +32 (0)89 39 96 10. E-mail: congrescentrumaldenbiesen@cjsm.vlaanderen.be

Inschrijving

De inschrijving is wegens grote belangstelling helaas gesloten.

Organisatie: de Nederlandse Taalunie

De Taalunie is een beleidsorganisatie van Nederland, Vlaanderen en Suriname voor de Nederlandse taal. De Taalunie stimuleert mensen en maatschappelijke sectoren om het Nederlands optimaal te benutten, zodat het hun kansen vergroot. Daartoe ontwikkelt ze proactief beleid, producten en diensten.

Op die manier zorgt zij ervoor dat het Nederlands een levendige taal blijft die in alle maatschappelijke domeinen wordt gebruikt.

Meer informatie vindt u op http://taalunieversum.org/inhoud/buurlanden. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar nvt@taalunie.org.

8 mei 2018