Jongerenevaluatie NVT

In 2019 organiseert de Taalunie weer een Jongerenevaluatie.  Tijdens de Jongerenevaluatie wordt de taalvaardigheid getoetst van leerlingen tussen de 12 en 16 jaar die het Nederlands als Vreemde Taal leren. Aan de Jongerenevaluatie kunnen jongeren deelnemen in Frankrijk, de Franse en Duitstalige Gemeenschap van België en in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Sinds vorig jaar kunnen ook scholen van de Caribische eilanden (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten) deelnemen. De taken die voor de Jongerenevaluatie gebruikt worden, zijn allemaal op ongeveer A2-niveau.

Het belangrijkste doel van de Jongerenevaluatie is om de sterktes en verbeterpunten van elke leerling op vlak van Nederlandse taalvaardigheid aan te geven. Op die manier krijgen leerkrachten meer informatie over het taalniveau van hun leerlingen en worden leerlingen extra gemotiveerd om Nederlands te leren. Het evaluatie-instrument is gebaseerd op de  officiële CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal)- toetsen, die eventueel ook aangeboden kunnen worden aan leerlingen van de eindexamenklassen.

Wanneer
De jongerenevaluatie 2019 zal gehouden worden van 6 tot en met 31 mei 2019.
Scholen in de bovengenoemde gebieden kunnen hun leerlingen aanmelden voor deze gratis evaluatie

Meer informatie
Deelname aan de evaluatie is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Taalunie via Michele Lucangelo.

Aanmeldingsformulier
Docenten kunnen hun leerlingen aanmelden via het online formulier.
<<Aanmelden kan niet meer. De inschrijvingstermijn is gesloten>>

Uiterste aanmeldingsdatum
Leerlingen kunnen worden aangemeld tot 5 april 2019.
Let op: er is een beperkt aantal plaatsen voor deze evaluatie. De volgorde van aanmelding is bepalend voor de mogelijkheid tot deelname.

17 april 2019