Leerlijnen Nederlands als Vreemde Taal (2019)

Hier kunt u de leerlijnen Nederlands als Vreemde Taal als pdf-document downloaden:

- gespreksvaardigheid
- leesvaardigheid
- luistervaardigheid
- schrijfvaardigheid
- spreekvaardigheid

Deze leerlijnen zijn ontwikkeld door de Taalunie en geven per leeftijdscategorie een aantal voorbeelden aan die u kunt gebruiken voor het beschrijven van tussendoelen. Daarnaast kunnen ze gebruikt worden om materialen en evaluaties te ontwikkelen.
De tussendoelen zijn steeds aangepast aan de belevingswereld van de leerlingen in de betreffende leeftijdscategorie.

U begint bij de leeftijdscategorie waarin uw school start met onderwijs NVT en, afhankelijk van het aantal contacturen en de einddoelen van uw onderwijs, volgt u de gewenste “route”.

Bij de ontwikkeling van de leerlijnen werd uitgegaan van de volgende kenmerken:
- Het onderwijs NVT wordt gegeven buiten het Nederlands taalgebied;
- De leerlingen die onderwijs NVT volgen, komen vooral tijdens de lessen en op school
   in contact met de Nederlandse taal;
- De lessen NVT worden gegeven aan de hand van een vreemdetaaldidactiek en volgen
   ook de doelen van het Europees Referentiekader voor Vreemde Talen.

Tussendoelen

De tussendoelen kunnen u onder meer helpen bij het plannen van uw schooljaar, het maken van taalbeleid of het differentiëren van uw lesaanbod. Daarnaast kunt u de tussendoelen gebruiken om een taalportfolio of een doorlopende leerlijn voor uw school te ontwikkelen.
De doelen zijn geformuleerd in can-do-statements, die duidelijk verwoorden wat de leerling op het betreffende niveau in en met het Nederlands kan doen. Zij hoeven niet een op een overgenomen te worden, maar kunnen waar nodig aangepast worden aan de lokale context.

De beschreven tussendoelen zijn beperkt tot het aspect taalverwerving Nederlands als Vreemde Taal en zijn onder meer overgenomen uit het Europees Referentiekader voor Vreemde Talen. Aangezien er voor de jongste leeftijdsgroepen (3-4 en 5-6 jaar) geen beschrijvingen in het Europees referentiekader staan, is voor deze categorieën gebruik gemaakt van meer algemene taaldoelen voor taalontwikkeling bij jonge kinderen.

Vragen?

Heeft u vragen over de leerlijnen? Stuur dan een mail naar: nvt@taalunie.org.

Downloads
6 augustus 2019