Workshops voor lesgevers Nederlands aan anderstaligen

Muntpunt, het Huis van het Nederlands Brussel en de Taalunie zijn in 2018 gestart met het aanbieden van thematische consulten voor lesgevers NVT en NT2. Deze nieuwe verdiepende consulten komen er na een bevraging onder lesgevers en worden ingevuld door diverse experten.

Praktisch

De thematische consulten vinden plaats in Brussel bij Muntpunt tussen 16.30 en 18.30 uur. Deelname bedraagt 5 euro, inclusief broodjes.

Op dinsdag 26 februari vindt het volgende thematische consult plaats rond ‘Interculturele communicatie’, verzorgd door Annemie Decavele van het Instituut voor Levende Talen (ILT) aan de KU Leuven. 

Voor meer info en inschrijvingen klik hier. 

Samenwerken voor het Nederlands

De Taalunie werkt samen met bibliotheek en informatiecentrum Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel. De uitgebreide NVT-vakbibliotheek heeft net als de (thematische) consulten een plek in Muntpunt.

Een collectie die regelmatig wordt herzien en aangevuld en zowel professioneel lesmateriaal voor onderwijs Nederlands binnen als buiten (NT2/NVT) het taalgebied bevat. Het Huis van het Nederlands Brussel maakt de brug tussen de collectie en lesgevers.

7 februari 2019