Caribisch gebied en Suriname

Het Nederlands is de taal van 6 miljoen Vlamingen, van 16 miljoen Nederlanders en van 535.000 Surinamers. Ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba en de voormalige Nederlandse Antillen) wordt Nederlands gesproken.

Het Nederlands behoort tot de 40 meest gesproken talen in de wereld. In de Europese Unie staat het Nederlands op de achtste plaats als je kijkt naar het aantal moedertaalsprekers.

Nederlands in Suriname
Voor veel Surinamers is het Nederlands de moedertaal of de tweede taal. Het is de schooltaal en de officiële taal bij de overheid. Sinds 2004 is Suriname geassocieerd lid van de Nederlandse Taalunie. Op 12 december 2003 sloten de voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie en de Surinaamse minister van Onderwijs en Volksontwikkeling hiertoe in Brussel een associatieovereenkomst.

Nederlands in het Caribisch gebied
Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) speelt het Nederlands nog steeds een rol in het bestuur en in het onderwijs.

De Nederlandse Taalunie werkt op diverse terreinen samen met de autonome landen Aruba en Curaçao. Aruba en Curaçao hebben met de Taalunie raamovereenkomsten gesloten om de samenwerking structureel vorm te geven. Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) valt onder de reguliere werking van het Taalunieverdrag.

Docentenplatform
Neerlandici uit het Caribisch gebied zijn verenigd in het docentenplatform CARAN: Caribische Associatie voor de Neerlandistiek. Meer informatie.

Conferentie CARAN 22-25 november 2017, Aruba
Van 22 tot 24 november 2017 vond op Aruba de dubbelconferentie van CARAN en Cross Over plaats. Hier kunt u dooklikken naar het verslag.

Raamovereenkomst tussen Aruba en de Taalunie
In november 2013 hebben Aruba en de Taalunie een raamovereenkomst gesloten.

Raamovereenkomst tussen Curaçao en de Taalunie
Op 29 november 2017 sloten Curaçao en de Taalunie een raamovereenkomst. De overeenkomst omvat een kader voor versterking van de samenwerking op het gebied van de Nederlandse taal en taalbeleid. Meer informatie.

Interessante Links

Downloads
16 april 2018