Caribisch gebied en Suriname

Het Nederlands is de taal van 6 miljoen Vlamingen, van 16 miljoen Nederlanders en van 575.000 Surinamers. Ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden (de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) is Nederlands de officiële taal.

Het Nederlands behoort tot de 40 meest gesproken talen in de wereld. In de Europese Unie staat het Nederlands op de achtste plaats als je kijkt naar het aantal moedertaalsprekers.

Nederlands in Suriname
Voor veel Surinamers is het Nederlands de moedertaal of de tweede taal. Het is de schooltaal en de officiële taal bij de overheid. Sinds 2004 is Suriname geassocieerd lid van de Nederlandse Taalunie. Op 12 december 2003 sloten de voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie en de Surinaamse minister van Onderwijs en Volksontwikkeling hiertoe in Brussel een associatieovereenkomst.

Nederlands in het Caribisch gebied
Ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) speelt het Nederlands nog steeds een rol in het bestuur en in het onderwijs. Omdat Nederlands in het Caribisch deel van het Koninkrijk geen omgangstaal is, maakt het onderwijs daar de omslag van moedertaalonderwijs Nederlands naar een vreemde taal aanpak. De Taalunie ondersteunt hierbij.

De Nederlandse Taalunie werkt op diverse terreinen samen met de autonome landen Aruba en Curaçao en Sint-Maarten. Aruba en Curaçao hebben met de Taalunie raamovereenkomsten gesloten om de samenwerking structureel vorm te geven. Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) valt onder de reguliere werking van het Taalunieverdrag.

Onderwijs Nederlands als Vreemde Taal
De Taalunie voert daarnaast in opdracht van het Ministerie van OCW een project uit dat de omslag van moedertaalonderwijs Nederlands naar onderwijs Nederlands als vreemde taal (NVT) ondersteunt. Meer informatie>

Docentenplatform
Neerlandici uit het Caribisch gebied zijn verenigd in het docentenplatform CARAN: Caribische Associatie voor de Neerlandistiek. Meer informatie.

Conferentie CARAN 22-25 november 2017, Aruba
Van 22 tot 24 november 2017 vond op Aruba de dubbelconferentie van CARAN en Cross Over plaats. Hier kunt u dooklikken naar het verslag.
Conferentie CARAN 2019
Van 27 tot en met 30 november 2019 vindt er een nieuwe conferentie van CARAN plaats in Paramaribo, Suriname. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met CARAN2019Paramaribo@gmail.com.

Raamovereenkomst tussen Aruba en de Taalunie
De officiële talen van Aruba zijn Nederlands en Papiaments. Volgens de volkstelling van 2010 spreekt 68 % van de Arubanen thuis Papiaments, 13 % Spaans, 7 % Engels en 6 % Nederlands. Het Nederlands speelt vooral een rol in het bestuur en het onderwijs.
In februari 2019 hebben Aruba en de Taalunie een nieuwe raamovereenkomst gesloten.

Raamovereenkomst tussen Curaçao en de Taalunie
Op 29 november 2017 sloten Curaçao en de Taalunie een raamovereenkomst. De overeenkomst omvat een kader voor versterking van de samenwerking op het gebied van de Nederlandse taal en taalbeleid.

Gezamenlijke intentieverklaring ondertekend
Samen voor een beter onderwijs Nederlands op de Caribische eilanden.
Het Ministerie van OCW en de ministers van onderwijs van de drie landen Curaçao, Aruba en Sint-Maarten en de Taalunie hebben een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend rond het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT). Dit gebeurde tijdens het vierlandenoverleg over onderwijs op 8 februari 2019 in Willemstad (Curaçao). Lees meer.

Achtergrondinformatie NVT-onderwijs per eiland
Hier vindt u meer informatie over de overeenkomsten en verklaringen per eiland.

Interessante Links

Downloads
12 augustus 2019