Conferenties onderwijsvernieuwing

In de periode 2010-2012 organiseerde de Nederlandse Taalunie jaarlijks een conferentie over vernieuwingen in het onderwijs Nederlands.

Doel van de conferenties was om inzicht te krijgen in hoe gewenste veranderingen in het taalonderwijs (lessen taal/Nederlands, maar ook lessen in andere vakken, zoals technische vakken of zaakvakken, waarbij expliciete aandacht is voor de Nederlandse taal) in de praktijk vorm kunnen krijgen.

In de conferenties werd ingegaan op vragen als:

  • Hoe implementeer je vernieuwingen?
  • Welke vormen van vernieuwing werken en welke niet?
  • Hoe zorg je ervoor dat leraren enthousiast zijn om met bepaalde vormen van vernieuwing aan de slag te gaan?
  • Wat vertelt wetenschappelijk onderzoek ons over onderwijsvernieuwing?
  • ...

De conferenties waren bedoeld voor iedereen die zich op een professionele wijze bezighoudt met het invoeren van vernieuwingen in het taalonderwijs Nederlands in het basis- en voortgezet/secundair onderwijs, zoals onderwijsbegeleiders, lerarenopleiders, onderzoekers, schooldirecteuren, taalcoördinatoren, onderwijsinspecteurs, enz.

Voor elke conferentie werden begeleiders, lerarenopleiders en onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen uitgenodigd om kennis en ervaringen uit te wisselen aan de hand van casussen uit hun eigen praktijk. Deze vormden de basis voor diepgaande debatten over wat werkt en wat niet.

Lees meer over de conferentie in 2012 »
Lees meer over de conferentie in 2011 »
Lees meer over de conferentie in 2010 »

14 maart 2013