Conversatietafel voor lesgevers Nederlands (Luik)

In het schooljaar 2019-20 organiseert de Taalunie opnieuw conversatietafels voor lesgevers Nederlands in het basisonderwijs en secundair onderwijs. De conversatietafels zijn uitsluitend gericht op niet-moedertaalsprekers en vinden plaats in het Maison des Langues in Luik.

Doelgroep

De conversatietafels zijn gericht op lesgevers Nederlands, uitsluitend niet-moedertaalsprekers, in het basisonderwijs en secundair onderwijs in de Franse Gemeenschap. Zowel beginnende als ervaren lesgevers zijn welkom. Ook studenten van de lerarenopleidingen met onderwijsvak Nederlands kunnen deelnemen.

Locatie en periode

  • De sessies vinden plaats in het Maison des Langues in Luik (Boulevard d'Avroy, 28-30).
  • In het schooljaar 2019-20 vinden er zeven sessies plaats, telkens op dinsdag van 17.00-18.30 uur: 15 oktober, 19 november, 10 december, 11 februari, 10 maart, 28 april en 26 mei. Deze data vallen buiten de schoolvakanties.

Inhoud

De conversatietafels hebben als doelstellingen:

  1. Het uitwisselen van leservaringen en lesmateriaal.
  2. Het creëren van een professioneel netwerk.
  3. Het versterken van de eigen spreekvaardigheid.

De conversatietafels worden begeleid door een medewerker van de Taalunie. Het definitieve programma wordt samengesteld in overleg met de deelnemers. Het Nederlands is de voertaal tijdens de sessies.

Inschrijving

De deadline voor de inschrijvingen is 30 september 2019. Deelname aan de sessies is gratis, maar u kunt zich uitsluitend voor de hele reeks inschrijven. Inschrijven voor 1 of enkele sessies is niet mogelijk.

Stuur a.u.b. een mail naar nvt@taalunie.org, met vermelding van uw naam, school, basis- of secundair onderwijs, aantal jaren leservaring en verwachtingen van de sessies. Daarna ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

17 juni 2019