INL-corpus (27 mln woorden)

Het INL-corpus van 27 miljoen woorden is een krantencorpus en bestaat in zijn geheel uit NRC-Handelsblad, 1 januari 1994 tot 1 april 1995. Het is inmiddels met andere INL-corpora samengevoegd tot het Corpus Hedendaags Nederlands.

 

25 augustus 2015