INL-corpus 38 mln woorden

Het INL-corpus met 38 miljoen woorden bestaat uit de onderstaande bronnen. Het is inmiddels met andere INL-corpora samengevoegd tot het Corpus Hedendaags Nederlands.

Alternatieve geneeskunst en levenswijze

 • Waal Malefijt, M. de en T. Gottschal: Migraine en hoofdpijn. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 1993.
 • Chaitow, L.: Vaccinatie en immunisatie. De gevaren, misvattingen en alternatieven die iedere ouder moet kennen. Vertaald uit het Engels door G. Grasman. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 1992.
 • Chopra, D.: Balans in je leven. Totale gezondheid van lichaam en geest. Vertaald uit het Engels door P. Ransijn en J. Segaar, arts. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 1993.
 • Luijerink, A.: Reiki-groeiboekje. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 1993
 • Schwartze, G.: Verplegen en genezen met de kracht van het hart. Vertaald uit het Duits door M. Hilsum. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 1994.
 • Hurley, K.V. en T.E. Dobson: Welk type ben ik? Het enneagram als sleutel tot de negen persoonlijkheidstypes. Vertaald uit het Engels door V. Franken. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 1994.
 • Ostaden-de Jong, A.: Droomsymbolen, wegwijzers in je leven. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 1993.
 • Davis, P.K.:Liefdevolle aanraking. Vertaald uit het Engels door L. Kooman. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 1993.
 • Merzel, D. G.: Het oog slaapt nooit. Naar de kern van Zen. Vertaald uit het Engels door L. Kooman. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 1993.
 • Greenwell, B.: Koendalini en transformatie. Vertaald uit het Engels door R. Jansma. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 1993.
 • Rijntjes, P.: Groeien naar waarheid. Over paranormale gevoeligheid, eenheidservaring en onderscheidingsvermogen. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 1993.
 • Kerner D. en I.: De taal van de plant. Vertaald uit het Duits door V. Franken. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 1993.
 • Snel, R.: Op weg door Tao. Aan de slag met het universele principe. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 1993.
 • Russell, P.: Het witte gat in de tijd. Onze toekomstige evolutie en de betekenis van het nu. Vertaald uit het Engels door R.H. van der Burg. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer, 1994.

Wetenschap

Taalwetenschap

 • Santen, A.J. van: Produktiviteit in Taal en Taalgebruik. Een studie op het gebied van de Nederlandse woordvorming. Proefschrift Leiden, 1992.
 • Onze Taal, Maandblad van het genootschap Onze Taal, 60ste t/m 64ste jaargang. Den Haag, 1991 t/m 1995. Selectie van 5 nummers per jaar.

Populair-wetenschappelijk

 • Zenit. Populair wetenschappelijk maandblad over sterrenkunde, weerkunde, ruimtevaart, ruimteonderzoek en aanverwante wetenschappen en technieken. Tevens orgaan van de Nederlandse vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (NVWS). Stichting 'De Koepel'. Utrecht, 1992 nr. 6 en 1993 nr. 1 t/m 7/8.

Milieu

 • Greenpeace. Kwartaalblad voor donateurs. Stichting Greenpeace Nederland. Amsterdam, 1989 nr. 4, 1990 t/m 1995.
 • Waddenbulletin. Uitgave van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Harlingen. Selectie uit 1991 en 1992; 1993 t/m 1995 totaal.
 • Nieuwe Strategieën voor natuurbescherming. Samengesteld door de Stichting Meander. Utrecht, 1989.

Politiek

 • Cursus De Gemeenteraad. Stichting Burgerschapskunde, Nederlands Centrum voor Politieke Vorming. Leiden, 1982.
 • Rooie vrouwen Magazine. Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid. Amsterdam, 1992 nr. 3; 1993 nr. 3 t/m 9; 1994 nr. 1 t/m 3.
 • Liberaal Reveil. Prof.Mr. B.M. Teldersstichting. Den Haag, 1992 t/m 1995.
 • Verslagen van de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer. Stenografische dienst van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Den Haag, november en december 1995.
 • Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Staatsuitgeverij. Den Haag, 1991 nr. 22, 38 en 56.
 • Troonredes. 1970 t/m 1986 en 1988.

Sociaal-maatschappelijk

 • Klaveren M. v. en S. Kooistra (eds.): Sociaal Ontwerpen. Werknemers beïnvloeden vormgeving en organisatie van hun werk. Uitgeverij Jan van Arkel. Utrecht, 1991.
 • Sips, C.: Vrouwen en nieuwe technologieën in Noord-Nederland. Verslag van een FNV-onderzoek. Uitgeverij Jan v. Arkel. Utrecht, 1990.

Sport

Kranten

 • Meppeler Courant. Nieuwsblad voor Zuid-Drenthe en Noord-Overijsel. Boompers Courantenuitgeverij B.V. Meppel, 31 aug. 1992 t/m dec. 1995.

Het krantenmateriaal is opgesplitst in twee delen: Nieuws van de sportpagina's en Nieuws van de andere pagina's.

Watersport

 • Waterkampioen. Orgaan van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. Den-Haag, 1992 t/m 1995. Selectie van 4 nummers per jaar.

Juridisch

Juridisch corpus

Verzameling van 5.856 juridische teksten die van midden jaren '80 tot 1992 raadpleegbaar was als NLEX, een database met de van kracht zijnde Nederlandse wetgeving. Het materiaal is ter beschikking gesteld door het Centrum voor Informatica en Recht van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De bestanden zijn per jaar samengesteld enlopen van 1814 t/m 1989. Alleen enkele Franstalige en enkele ongedateerde teksten zijn niet in het corpus opgenomen.

 

25 augustus 2015