INL-corpus (5 mln woorden)

Het INL-corpus met vijf miljoen woorden bestaat uit de onderstaande bronnen. Het is inmiddels met andere INL-corpora samengevoegd tot het Corpus Hedendaags Nederlands.

POLITIEK

Kranten: Politiek

 • Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Staatsuitgeverij Den Haag. 1991 nrs 22, 38 en 56.

Tijdschriften: Politiek

 • Liberaal Reveil. Uitgave van de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting. Den Haag. 1992 nrs 1-6.
 • Rooie vrouwen Magazine. Mei 1992.

Boeken: Politiek

 • Cursus De Gemeenteraad. Stichting Burgerschapskunde, Nederlands Centrum voor Politieke Vorming, Leiden 1982.

WATERSPORT

 • Waterkampioen. Orgaan van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, Den Haag. 1992 nrs 8-24 en 1993 nrs 1-4.

MILIEU

Boeken: Milieu

 • Nieuwe Strategieën voor natuurbescherming. Samengesteld door de Stichting Meander, Utrecht, 1989.
 • Greenpeace. Kwartaalblad voor donateurs. Stichting Greenpeace Nederland, Amsterdam. 1989 nr. 4, 1990 nrs 1-4, 1992 nrs 1-4, 1993 nr.1.
 • Waddenbulletin. Uitgave van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, Harlingen.

TAALKUNDE

Boeken: Taalkunde

 • Santen, A.J. van: Produktiviteit in Taal en Taalgebruik. Een studie op het gebied van de Nederlandse woordvorming. Proefschrift Leiden 1992.

Tijdschriften: Taal

 • Onze Taal. Maandblad van het genootschap Onze Taal. Den Haag. Volume 60 (1991) en 61 (1992).

MAATSCHAPPIJ

Boeken: Maatschappij

 • Klaveren M. v. en S. Kooistra (eds.): Sociaal Ontwerpen, werknemers beïnvloeden vormgeving en organisatie van hun werk. Utrecht, 1991.
 • Sips, C.: Vrouwen en nieuwe technologieën in Noord-Nederland. Verslag van een FNV-onderzoek. Utrecht, 1990.

Ga naar het INL-corpus met vijf miljoen woorden.

25 augustus 2015