Renkema-corpus

Het Renkema-corpus is een klein corpus ambtenarentaal uit de jaren 80, toegevoegd aan het Eindhoven-corpus. 

De materialen zijn overgedragen aan het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT).

Meer informatie en een registratiemogelijkheid voor raadpleging vindt u hier

5 juni 2018