Taalunie Zomercursus Nederlands

Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent staat klaar om de jaarlijkse zomercursus voor studenten Nederlands als vreemde taal (NVT) van de Taalunie te organiseren. De Taalunie Zomercursus Nederlands - taal, cultuur en beroep sluit aan op de behoeften van studenten NVT, maakt gebruik van digitale en interactieve leermiddelen en bedt taal, cultuur en beroep stevig in de leerlijn in.

Praktisch

 • In 2020 vindt de Taalunie Zomercursus Nederlands plaats in Gent van zondag 2 augustus tot zaterdag 15 augustus. Zaterdag 15 augustus is de vertrekdag.
 • Er worden 120 studenten geselecteerd voor de zomercursus.
 • De eigen bijdrage van de studenten bedraagt 200 euro (naast kosten voor visum, reisverzekering en reis). Huisvesting en maaltijden zijn inbegrepen in deze prijs. Er is een aantal beurzen beschikbaar voor wie het financieel moeilijker heeft.

Doelgroep

 • Studenten wonen niet in het Nederlandse taalgebied en hebben het Nederlands niet als moedertaal. De cursisten zijn ten minste 18 jaar oud op het moment dat de cursus start en zijn niet ouder dan 35 jaar.
 • De kandidaten zijn universiteitsstudenten / hogeschoolstudenten die in het buitenland Nederlands studeren als hoofdvak of bijvak in de bachelor of master of een andere studierichting volgen met Nederlands als aantoonbaar belangrijke component.
 • Kandidaten moeten wat hun taalvaardigheid betreft in staat zijn alle onderdelen van de cursus te volgen. De taalvaardigheid van de deelnemers dient minimaal en aantoonbaar te liggen op het niveau B1+ van het Europees Referentiekader voor het leren van vreemde talen (ERK). Hiervoor leggen ze een taaltest af voor de start van de cursus.

Doelstellingen van de cursus

De Taalunie Zomercursus Nederlands focust op verschillende professionele sectoren waarvan we weten dat studenten Nederlands er vaak in terechtkomen, namelijk:

 • media en politiek
 • kunst en literatuur
 • zakelijk en literair vertalen
 • didactiek en taalkunde

De cursus wordt voorafgegaan door een voortraject met webcolleges, interactieve discussies en kennisclips. Tijdens de twee weken in Gent worden workshops gegeven door het vaste docententeam (met Nederlandse en Vlaamse docenten) en door externe sprekers uit Nederland en Vlaanderen. Ook zijn er enkele excursies gepland.

De tweede week wordt opgebouwd rond een tweedaags bedrijfsbezoek, waarbij studenten een unieke inkijk krijgen in de werksfeer en hun taalvaardigheid oefenen in een authentieke werkomgeving.  Het kan bijvoorbeeld gaan om een interactief bezoek, een kijkstage of een kleine opdracht. Zo hebben onder meer de VRT, het Poëziecentrum, Bureau ICE en NRC Handelsblad vorig jaar studenten ontvangen.

Inschrijvings- en selectieprocedure

 • Per docentschap Nederlands in het buitenland is er een contactpersoon. Elk docentschap doet via de contactpersoon een voorselectie en draagt maximaal drie kandidaten voor. De docentschappen met een basisfinanciering van 5.000 euro kunnen maximaal vijf kandidaten voordragen.
 • Inschrijven kan dus enkel via de contactpersoon.
 • Zij of hij informeert de collega's en de studenten over de inschrijvings- en selectieprocedure.
 • Op basis van de motivatiebrieven van de kandidaten en het advies van de contactpersoon doet een commissie de selectie, waarbij zij rekening houdt met een evenwichtige spreiding over de herkomstlanden en de docentschappen.
 • In maart worden de geselecteerde studenten bekendgemaakt.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon voor de zomercursus van uw docentschap of bij de cursusleider van de zomercursus Els Verschuere: Els.Verschuere@UGent.be.

Meer informatie en getuigenissen van studenten over de zomercursus:

27 november 2019