De internationale positie van het Nederlands

 

 

 

 


Het Nederlands internationaal 

Met Het Nederlands internationaal wordt onderzoek gedaan naar de internationale positie van het Nederlands. Welke rol speelt het Nederlands en de neerlandistiek in het buitenland? Het is voor het eerst dat de aanwezigheid van het Nederlands in het buitenland en de kansen die dat oplevert systematisch zijn onderzocht.

De veldanalyse is voor het eerst uitgevoerd in 2019 waarbij de economische en culturele meerwaarde van de studie Nederlands, en de kansen die dat oplevert, in de pilotlanden Italië en Polen werd aangetoond. De veldanalyse wordt in de toekomst jaarlijks, in een aantal van de andere 41 landen waar Nederlands wordt onderwezen, uitgevoerd.

Uit de onderzoeken

Een visueel overzicht per land, aangevuld met cijfers uit eerdere wetenschappelijke onderzoeken die het belang van vreemdetalenkennis aantonen:

Taalbeleid 

Met het onderzoek wil de Taalunie meer inzicht krijgen in de meerwaarde en kansen van de Nederlandse taal en cultuur in het buitenland. De Taalunie wil op deze manier inspiratie opdoen voor het eigen beleid, en daarnaast diplomatieke en culturele instellingen inzichten bieden waarmee zij gerichtere keuzes kunnen maken. Ook voor de afdelingen Nederlands zelf, biedt het inzichten waarmee ze keuzes kunnen maken voor het onderwijsprogramma en de profilering van de studie Nederlands binnen en buiten de universiteit.

Rapporten


Talenbeleid in Europa

Het onderzoeksrapport Talenbeleid in Europa (2019) gaat in op de vraag hoe andere Europese landen het onderwijs van hun taal en cultuur ondersteunen in het buitenland.

Deze studie vergelijkt het beleid van de Taalunie met de ondersteuning van het onderwijs van en in de eigen taal en cultuur in het buitenland van Duitsland, Hongarije, Polen, Portugal, Rusland en Zweden. Het onderzoek is een herhaling van een onderzoek dat de Taalunie in 2010 liet uitvoeren.

Met deze beleidsvergelijking wil de Taalunie meer inzicht krijgen in het internationaal beleid dat andere landen voeren voor de eigen taal, en zo inspiratie opdoen voor het eigen beleid. Daarnaast wil de Taalunie contacten leggen om te komen tot uitwisseling van gegevens en verdere samenwerking.

Conclusie

In vergelijking met andere Europese landen investeren Nederland en Vlaanderen zeer weinig in het buitenlandse onderwijs in de eigen taal en cultuur. Hierdoor kunnen nieuwe kansen op economisch, diplomatiek en cultureel terrein niet worden benut. De trend is bovendien tegengesteld aan die in veel andere landen, waar de investeringen in taal en cultuur juist toenemen.

Uit het onderzoek

  • In totaal investeren Nederland en Vlaanderen via de Taalunie 7,5 cent per inwoner van het taalgebied in het onderwijs Nederlands in het buitenland; waarvan 4,5 cent per inwoner van het Nederlandse taalgebied in het internationaal universitair onderwijs van het Nederlands.
  • Andere Europese landen investeren meer in het buitenlandse onderwijs van hun taal: Zweden (11 cent), Hongarije (15 cent), Portugal (€€ 2,80), Duitsland (€€ 5,30).

Rapporten

 

26 juni 2019