Digitale schrijfhulpen Nederlands

Digitale schrijfhulpen Nederlands

De Taalunie wil bevorderen dat taalgebruikers zo begrijpelijk mogelijk kunnen schrijven. Wij verwijzen u daarom graag naar het overzicht van digitale schrijfhulpen hieronder.

Schrijfhulp Academisch Nederlands

De Schrijfhulp Academisch Nederlands is een realisatie van het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven. Deze toepassing checkt een tekst op een aantal parameters die belangrijk zijn bij de redactie van een academische tekst, zoals coherentie en stijl. Ook academische synoniemen en typische woordcombinaties kunnen worden opgevraagd. Onderwijsinstellingen kunnen een tijdelijk ‘guestaccount’ aanvragen bij Lieve De Wachter: lieve.dewachter@kuleuven.be

Schrijfassistent

De Schrijfassistent is de interne schrijfhulp van de Vlaamse krant De Standaard, ontwikkeld door het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven. Deze toepassing legt vooral de nadruk op taaladvies en identificeert onder meer ook Belgisch-Nederlands taalgebruik dankzij het gebruik van data en informatie van de VRT en de Taalunie. De Schrijfassistent wordt door VRT Taal gratis beschikbaar gesteld voor het grote publiek via https://schrijfassistent.be

Succes met Taal

Het betalende product Succes met Taal is ontwikkeld door Sobit en Wilma van der Westen (conceptauteur). Deze toepassing meet en verbetert de (academische) taal- en schrijfvaardigheid van studenten in het hoger onderwijs, met name in bacheloropleidingen. Het concept gaat uit van bewust leren en toepassen, stelt het leerproces centraal en streeft naar een autonome taalleerder. Onderwijsinstellingen kunnen een licentie aanschaffen via renske@sobit.nl. Meer informatie vindt u op de website http://www.succesmettaal.nl

Klinkende Taal

Het commerciële product Klinkende Taal is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf GridLine. Deze toepassing geeft aan hoe leesbaar een tekst is, en streept de woorden, zinnen en zinsdelen aan die beter kunnen. Ook terminologie die specifiek is voor een organisatie, kan met Klinkende Taal worden bijgehouden. Zo kunnen medewerkers zich richten op het taalgebruik van klanten en samen in dezelfde stijl gaan schrijven. Klinkende Taal is bereikbaar via https://www.klinkendetaal.nl/


Er zijn ook andere toepassingen beschikbaar en er wordt nog veel onderzoek gedaan om digitale schrijfhulpmiddelen te verbeteren. Zie hiervoor bijvoorbeeld de bijeenkomst over copyediting voor het Nederlands die de Taalunie in 2015 organiseerde in Antwerpen en het artikel hierover in Taalunie:Bericht.

De Taalunie nodigt ontwikkelaars en aanbieders van soortgelijke producten uit eveneens een beknopte beschrijving van en doorverwijzing naar hun product aan te leveren via info@taalunie.org

28 mei 2018