Digitalisering

Wat heeft de digitalisering van ons erfgoed met taalbeleid te maken? Waarom bemoeit de Taalunie er zich mee?

 

In Nederland en in Vlaanderen wordt veel erfgoed digitaal ontsloten in de Nederlandse taal. En veel erfgoed is zelf Nederlandstalig. Denk maar aan onze literatuur. Samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen is hier geboden vanwege onze gemeenschappelijke taal.

Waar we ons ook bevinden, overal en altijd kunnen we met een internetverbinding zoeken in digitale encyclopedieën, filmpjes en plaatjes bekijken op de computer, muziek beluisteren en zelfs sommige boeken integraal lezen. Door digitalisering kunnen gebruikers gemakkelijk kennis nemen van cultureel erfgoed en voor aanbieders is het een manier om hun materialen te bewaren en te verspreiden.

Talloze musea, archieven, onderzoeksinstellingen en andere organisaties zijn bezig met de digitalisering van hun verzamelingen en collecties. Wanneer verschillende instellingen gelijkaardige collecties hebben, ligt  het natuurlijk voor de hand dat ze die op een en dezelfde manier beschrijven en ontsluiten. Binnen Nederland en binnen Vlaanderen werken veel instellingen daarom samen.

Maar Nederland en Vlaanderen hebben ook veel erfgoed gemeenschappelijk. En als dat in het Nederlands wordt beschreven en ontsloten, ligt een Nederlands-Vlaamse afstemming voor de hand.  Als er open standaarden komen voor digitalisering, dan kunnen die materialen straks ook uitgewisseld worden, en dan is het voor gebruikers eenvoudiger om in het Nederlands de weg te vinden in het steeds uitdijende universum van het internet.

Voor de digitalisering van Nederlandstalig tekstmateriaal ligt  die noodzaak van een Nederlands-Vlaamse samenwerking natuurlijk eens te meer voor de hand. Steeds meer teksten komen  via het internet beschikbaar. Daarom is er een  Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren. Die is Nederlands-Vlaams opgezet. 

Een van de taken van de Nederlandse Taalunie is om de afstemming tussen Nederland en Vlaanderen te bevorderen bij alle zaken die betrekking hebben op de Nederlandse taal. Dat geldt dus ook voor de digitalisering van het erfgoed. De Taalunie brengt partijen bij elkaar. Zij geeft ook financiele middelen aan de  Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren, die een uitgebreide collectie Nederlandstalige boeken en tijdschriften toegankelijk maakt, en aan het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, dat een grote collectie woordenboeken online heeft.

20 augustus 2015