Docentencursussen

Docentencursussen

Niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor de status en de zelfstandigheid van het onderwijs Nederlands in het buitenland is het noodzakelijk om leerkrachten en docenten regelmatig de gelegenheid te geven tot nascholing. Professionalisering van docenten en leerkrachten Nederlands buiten het taalgebied is voor de Nederlandse Taalunie van groot belang.


De Taalunie richt zich bij deze nascholing op docenten Nederlands in het buitenland, ongeacht hun moedertaal. De nascholing kan op locatie en in het Nederlandse taalgebied plaatsvinden. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer taalverwerving, werken met authentiek materiaal, didactische werkvormen, moderne letterkunde, toetsing en vaardigheden. Op ad-hocbasis worden nascholingsmogelijkheden uitgewerkt over zeer specifieke onderwerpen.

In het voorjaar van 2015 informeerden we alle docenten in het buitenland over onze ambities rond de docentennascholing: in 2016 wilden we met een vernieuwd en uitgebreid aanbod komen.

2015 is evenwel een bewogen jaar geweest voor het onderwijs Nederlands in het buitenland. Aangekondigde bezuinigingen leidden tot protesten en uiteindelijk tot een nieuwe suppletieregeling en een nieuwe opzet van de zomercursus voor studenten. Als gevolg van deze verwikkelingen hebben we helaas minder voortgang kunnen boeken dan gewenst met de aangekondigde ontwikkeling van een nieuw nascholingsaanbod voor docenten.

2016 zien we daarom als een overgangsjaar waarin we een stevig nieuw nascholingspakket zullen ontwikkelen dat aansluit op de behoeften van docenten Nederlands en op de vernieuwingen en de mogelijkheden in het onderwijs. Op korte termijn hebben we een eerste overleg hierover met een aantal experts en daarna zullen we een enquête uitvoeren onder de docenten.

Dit jaar zullen wij dus helaas geen nascholingen kunnen aanbieden. We hebben er echter alle vertrouwen in dat wij de komende maanden een op maat gesneden scholingsaanbod kunnen ontwikkelen voor de doelgroep. Wij houden de docenten in het buitenland daarvan op de hoogte.

Den Haag, februari 2016

10 mei 2016