Docentencursussen

Docentencursussen

Niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor de status en de zelfstandigheid van het onderwijs Nederlands in het buitenland is het noodzakelijk om leerkrachten en docenten regelmatig de gelegenheid te geven tot nascholing. Professionalisering van docenten en leerkrachten Nederlands buiten het taalgebied is voor de Nederlandse Taalunie van groot belang.


De Taalunie richt zich bij deze nascholing op docenten en leerkrachten Nederlands in het buitenland, ongeacht hun moedertaal. De nascholing kan op locatie en in het Nederlandse taalgebied plaatsvinden. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer taalverwerving, werken met authentiek materiaal, didactische werkvormen, letterkunde, toetsing en onderzoek. Op ad-hocbasis worden nascholingsmogelijkheden uitgewerkt over zeer specifieke onderwerpen.

In 2016 heeft de Taalunie samen met experts uit het veld het nascholingsaanbod vernieuwd. We hebben ook de docenten en leerkrachten Nederlands via een enquête gevraagd naar de behoeften en wensen rond nascholing. Nu dit overgangsjaar is afgesloten, kondigen we voor 2017 twee cursussen aan:

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek: didactiek en onderzoek

 • Thema: de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur
 • Periode: tussen 9 en 15 juli 2017
 • Plaats: Universiteit Utrecht
 • Doelpubliek: uitsluitend docent-onderzoekers uit het hoger onderwijs (ongeacht moedertaal)
 • Start inschrijving: februari-maart 2017
 • Contactpersoon: wordt binnenkort bekendgemaakt

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek: didactiek

 • Thema: wordt binnenkort bekendgemaakt
 • Periode: in de loop van juli-augustus 2017 (ca. 10 dagen)
 • Plaats: nog niet bekend (Vlaanderen en/of Nederland)
 • Doelpubliek: in de eerste plaats docenten uit het hoger onderwijs, maar ook docenten secundair onderwijs (ongeacht moedertaal)
 • Start inschrijving: februari-maart 2017
 • Contactpersoon: wordt binnenkort bekendgemaakt
2 februari 2017