Seminarium didactiek, taal en cultuur

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek: Seminarium didactiek, taal en cultuur

  • Thema: een intensieve introductie of opfrissing in didactiek Nederlands als Vreemde Taal
  • Periode: van 13 tot en met 24 augustus 2018
    (aankomst 12 augustus, vertrek 25 augustus)
  • Plaats: Amsterdam en Leuven
  • Doelgroep: Het seminarium is in de eerste plaats bedoeld voor docenten Nederlands aan partnerdocentschappen aan universiteiten en hogescholen buiten het Nederlandstalige gebied (zie lijst) van wie het Nederlands niet de moedertaal is. De Taalunie zal i.s.m. de bevoegde instanties in de grensgebieden docenten uit het hoger middelbaar onderwijs selecteren.

Beschrijving

De cursus vindt plaats in Amsterdam (de eerste week) en Leuven (de tweede week) en wordt inhoudelijk mede vormgegeven door het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) van de Universiteit van Amsterdam en het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven. Beide instituten hebben een grote expertise in taakgericht taal leren, doceren en evalueren. Christine van Baalen is de cursusleider. Het programma biedt docenten een intensieve introductie of opfrissing in didactiek Nederlands als vreemde taal. Het seminarium omvat tevens een digitaal voor- en natraject waaraan de cursisten verplicht moeten deelnemen.

Inhoud en doelstellingen

In de cursus staat de eigen onderwijspraktijk centraal. Hierbij komen vragen aan bod als ‘Wat wil ik als docent bereiken? Hoe wil ik mijn onderwijs vorm geven? Welke invloed heb ik als docent op het leren van mijn studenten en leerlingen? Hoe kan ik op effectieve en efficiënte wijze de voortgang van het leren toetsen? Hoe leren mijn studenten en leerlingen eigenlijk en hoe verwerven ze bepaalde competenties?’ Daarbij is het seminarium de uitgelezen cursus om de eigen taalvaardigheid in het Nederlands verder aan te scherpen. De opgedane kennis en de vergroting van de eigen vaardigheden kunnen meteen ingezet worden in de eigen onderwijspraktijk. Peer teaching, netwerkleren, kennisoverdracht en workshops zijn o.m. de werkvormen in het seminarium.

Kosten en vergoedingen

De kosten voor de cursus en huisvesting worden gefinancierd door de Taalunie. De kosten voor reis, reisverzekering, visum, eten en drinken komen voor rekening van de deelnemer.

De reiskosten komen dus voor rekening van de deelnemer of die van de instelling waaraan zij of hij verbonden is. In uitzonderingsgevallen kan de Taalunie de reiskosten vergoeden van deelnemers die afkomstig zijn uit Midden-Europa (Comenius-landen) en Oost-Europa (DOEN-landen). Wie geselecteerd wordt, ontvangt daarover later meer uitleg.

Contact

Voor meer informatie en vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Christine van Baalen, de cursusleider: p.c.vanbaalen@uva.nl.

Inschrijving

Start inschrijving: 1 maart 2018
Uiterste datum inschrijving: 31 maart 2018
Regels:
1) Als ik toegelaten word tot de cursus, dan kan ik ten laatste op 15 juni 2018 annuleren. Na 15 juni betaal ik een tegemoetkoming voor administratieve kosten van 200 euro.
2) Ik volg de volledige cursus. Ik voer dus het voor- en natraject uit en ik neem vanaf de eerste dag deel aan de cursus en blijf tot en met de laatste dag.
3) Tijdens de docentencursus volg ik alle lessen, gastlezingen, excursies en activiteiten die in het programma staan.
4) Ik verklaar dat ik nu een baan als docent Nederlands heb en ik ga ervan uit dat ik die minstens volgend jaar ook nog zal hebben.

• Hier vindt u de link naar het <inschrijvingsformulier> (enkel bedoeld voor NVT-docenten verbonden aan instellingen Hoger Onderwijs die samenwerken met de Taalunie (zie lijst). De Taalunie zal i.s.m. de bevoegde instanties in de grensgebieden docenten uit het hoger middelbaar onderwijs selecteren.

Algemene informatie

Voor algemene vragen over de Taalunie Docentencursussen kunt u terecht bij Liesbet Vannyvel: lvannyvel@taalunie.org

3 april 2018