Verdiepingscursus didactiek, taal en cultuur

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek: Verdiepingscursus didactiek, taal en cultuur

  • Thema: taakgericht taal leren, doceren en evalueren
  • Periode: van 24 tot en met 28 juli 2017
    (aankomst 23 juli, vertrek 29 juli)
  • Plaats: Leuven
  • Doelgroep: de verdiepingscursus is in de eerste plaats bedoeld voor docenten Nederlands aan partnerdocentschappen van de Taalunie aan universiteiten en hogescholen buiten het Nederlandstalige gebied (zie lijst), ongeacht de moedertaal. De Taalunie zal i.s.m. de bevoegde instanties in de grensgebieden docenten uit het hoger middelbaar onderwijs selecteren.

Beschrijving

De cursus vindt plaats in Leuven en wordt inhoudelijk mede vormgegeven door het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven en het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) van de Universiteit van Amsterdam. Beide instituten hebben een internationaal erkende expertise opgebouwd in taakgericht taal leren, doceren en evalueren. Christine van Baalen is de cursusleider. De cursus biedt tijdens de interactieve lessenreeks eerst enkele belangrijke inzichten op het vlak van taalverwerving. Daarna focussen we op de lespraktijk. We vertrekken zoveel mogelijk vanuit de specifieke context en gaan samen op zoek naar manieren, middelen en media die de docent kunnen helpen om haar/zijn lesopdracht nog functioneler in te vullen.

Inhoud en doelstellingen

Een taal leren we vooral door in interactie te gaan met anderen, maar hoe pakt een docent dit aan in een omgeving waar er geen Nederlands wordt gesproken en waar het hard zoeken is naar moedertaalsprekers? De cursisten verkennen wat ze kunnen doen om de oefenkansen van hun leerders te vergroten, zowel binnen als buiten het leslokaal. Samen met de cursisten brengen we in kaart wanneer hun leerders wél in interactie gaan met elkaar en met moedertaalsprekers en bekijken we hoe docenten dit contact kunnen stimuleren. Daarbij schuwen we het gebruik van nieuwe media niet, want door functioneel smartphones en tablets in te zetten, kunnen we de NVT-lessen nog krachtiger en levensechter maken.

We ontwikkelen samen motiverende taken die gebaseerd zijn op actuele authentieke schriftelijke en audiovisuele bronnen die docenten toelaten om te differentiëren zodat elke leerling of student op zijn manier en op zijn tempo het Nederlands kan verwerven. Tenslotte is er tijdens de cursus ook ruimte voor de evaluatie van het taalverwervingsproces. We bespreken enkele evaluatie-instrumenten en lichten toe welke rol de CNaVT-examens kunnen spelen.

Kosten en vergoedingen

De kosten voor de cursus en huisvesting worden gefinancierd door de Taalunie. De kosten voor reis, reisverzekering, visum, eten en drinken komen voor rekening van de deelnemer.

De reiskosten komen dus voor rekening van de deelnemer of die van de instelling waaraan zij of hij verbonden is. In uitzonderingsgevallen kan de Taalunie de reiskosten vergoeden van deelnemers die afkomstig zijn uit Midden-Europa (Comenius-landen) en Oost-Europa (DOEN-landen). Wie geselecteerd wordt, ontvangt daarover later meer uitleg.

Contact

Voor meer informatie en vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Christine van Baalen, de cursusleider: p.c.vanbaalen@uva.nl

Inschrijving

Start inschrijving: 1 maart 2017
Uiterste datum inschrijving: 31 maart 2017
Regels:
1) Als ik toegelaten word tot de cursus, dan kan ik ten laatste op 15 juni 2017 annuleren. Na 15 juni betaal ik een tegemoetkoming voor administratieve kosten van 200 euro.
2) Ik volg de volledige cursus. Ik neem dus vanaf de eerste dag deel aan de cursus en blijf tot en met de laatste dag.
3) Tijdens de docentencursus volg ik alle lessen, gastlezingen, excursies en activiteiten die in het programma staan.
4) Ik verklaar dat ik nu een baan als docent Nederlands heb en ik ga ervan uit dat ik die minstens volgend jaar ook nog zal hebben.

• Hier vindt u de link naar het <inschrijvingsformulier> (enkel bedoeld voor NVT-docenten verbonden aan instellingen Hoger Onderwijs die samenwerken met de Taalunie (zie lijst). De Taalunie zal i.s.m. de bevoegde instanties in de grensgebieden docenten uit het hoger middelbaar onderwijs selecteren.

Algemene informatie

Voor algemene vragen over de Taalunie Docentencursussen NVT en Neerlandistiek kunt u terecht bij Ingrid Degraeve, Adviseur NVT en Internationale samenwerking van de Taalunie: idegraeve@taalunie.org

1 maart 2017