Comenius

De ontwikkeling en de uitvoering van het Taaluniebeleid in Midden- en Oost-Europa vindt plaats in nauwe samenspraak met Comenius, de vereniging voor neerlandici in Midden- en Oost-Europa.

Doel van de vereniging is de verspreiding van de taal, de literatuur en de cultuur van het Nederlands in Midden- en Oost-Europa. De vereniging wil tevens de studie en het onderwijs van het Nederlands bevorderen alsmede de samenwerking tussen docenten in de regio.

Het bestuur van Comenius bestaat uit:
Jelica Novaković-Lopušina (Universiteit Belgrado), voorzitter
Benjamin Bossaert (Universiteit van Bratislava), secretaris
Agata Kowalska-Szubert (Universiteit van Wroclaw), penningmeester
Orsolya Rethelyi (ELTE Boedapest), wetenschappelijk medewerker
Jan Urbaniak (Universiteit van Wroclaw), administratief medewerker

Comenius is te bereiken via het secretariaat:
drs. Benjamin Bossaert
Univerzita Komenského v Bratislave
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Filozofická Fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2
814 99 Bratislava
Slowakije
E-mail: secretaris.comenius@gmail.com

Meer informatie is te vinden op de website van Comenius.

16 april 2018