Comenius

De ontwikkeling en de uitvoering van het Taaluniebeleid in Midden- en Oost-Europa vindt plaats in nauwe samenspraak met Comenius, de vereniging voor neerlandici in Midden- en Oost-Europa.

Doel van de vereniging is de verspreiding van de taal, de literatuur en de cultuur van het Nederlands in Midden- en Oost-Europa. De vereniging wil tevens de studie en het onderwijs van het Nederlands bevorderen alsmede de samenwerking tussen docenten in de regio.

Voorzitter van Comenius is prof. dr. Jelica Novaković-Lopušina, Universiteit van Belgrado.

Comenius is te bereiken via het secretariaat:
drs. Benjamin Bossaert
Univerzita Komenského v Bratislave
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Filozofická Fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2
814 99 Bratislava
Slowakije
E-mail: secretaris.comenius@gmail.com

Meer informatie is te vinden op de website van Comenius.

15 juni 2015