Niederlandistenverband

Docentenplatform voor het Duitse taalgebied

In 2006 is het Niederlandistenverband, Vereniging van universitaire neerlandici in het Duitse taalgebied opgericht. Eénmaal in de twee jaar wordt een bijeenkomst van docenten Nederlands aan universiteiten in het Duitse taalgebied gehouden.

In samenwerking met het Niederlandistenverband wordt eveneens eens in de twee jaar in het Duitse taalgebied een ‘Doktoranden und Habilitanden-kolloquium’ georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden onderzoeksprojecten van doctoraal- en habilitatie-kandidaten besproken.

Voor meer informatie over het Niederlandistenverband kunt u contact opnemen met de voorzitter:
Hans Beelen
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Tel. +49-441-7984581
E-mail: johannes.beelen@uni-oldenburg.de
Website: http://www.niederlandistenverband.org/

Het bestuur bestaat uit:
Artois, Laurette, peningmeester, Goethe-Universität Frankfurt
Beelen, Hans, voorzitter, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Boonen, Ute, bestuurslid, Universität Duisburg-Essen
Konst, Jan, plv. voorzitter, FU Berlin
Schetters, Patrick, bestuurslid, Universität Zürich
Sommer, Julia, secretaris, Universität Wien

17 april 2018