SAVN NKN KFN

De Suider Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) is een docentenvereniging die is uitgegroeid tot de samenbindende factor in de Zuid-Afrikaanse neerlandistiek. Voor de Taalunie is de SAVN een belangrijke partner. De ontwikkeling en de uitvoering van het beleid vinden plaats in nauwe samenspraak met de SAVN.

Daarnaast vormt de SAVN de spreekbuis van de Zuid-Afrikaanse neerlandistiek voor de overheden in Zuid-Afrika.

De geografische situatie van Zuid-Afrika maakt het noodzakelijk om naast de SAVN ook regionale samenwerking te stimuleren. Deze samenwerking is voornamelijk inhoudelijk van aard. Het gaat hierbij om het genereren en verspreiden van specifieke neerlandistiekkennis in een Zuid-Afrikaanse context. Hiervoor zijn twee kennisnetwerken opgericht, het Noordelijk Kennisnetwerk voor Neerlandistiek (NKN) en het Kaaps Forum voor Neerlandistiek (KFN).

Contact
De SAVN is te bereiken via mw. Dorothea van Zyl, voorzitter, e-mail: dpvz@telkomsa.net.
Het NKN is te bereiken via Andries Visagie, e-mail: andries.visagie@up.ac.za.
Het KFN is te bereiken via Wium van Zyl, e-mail: wvanzyl@uwc.ac.za.


Meer over Zuid-Afrika.

19 oktober 2012