Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over het ERK en het gebruik ervan in het tweede en vreemdetalenonderwijs.

Er is geen duidelijke 1/1-relatie tussen de richtgraden en de ERK-niveaus. Grosso modo worden de richtgraden als volgt gerelateerd aan de ERK-niveaus:

  • Richtgraad 1.1 → niveau A1 (basisgebruiker)
  • Richtgraad 1.2 → niveau A2 (basisgebruiker)
  • Richtgraad 2    → niveau B1 (onafhankelijke gebruiker)
  • Richtgraad 3    → niveau B2 (onafhankelijke gebruiker)
  • Richtgraad 4    → niveau C1 (vaardige gebruiker)

Bron: Centrum voor Levende Talen

Het Staatsexamen NT2 is een examen voor mensen die het Nederlands op een latere leeftijd geleerd hebben. Met het Staatsexamen kunnen ze laten zien dat ze het Nederlands voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Bij het Staatsexamen NT2 wordt een onderscheid gemaakt tussen Programma I en Programma II. Programma I toetst of een leerder het Nederlands voldoende beheerst om een beroepsopleiding of een opleiding in het mbo te kunnen volgen en komt overeen met het B1-niveau van het Europees Referentiekader. Programma II toetst of een leerder het Nederlands voldoende beheerst om te kunnen functioneren op de werkvloer of om een hbo-opleiding of een opleiding aan de universiteit te kunnen volgen. Programma II komt overeen met het B2-niveau van het Europees Referentiekader.

Bron: Staatsexamen NT2

17 september 2013