Europees Referentiekader

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor het leren van Vreemde Talen (ERK) verschaft een gemeenschappelijke basis voor de uitwerking van lesprogramma's, leerplanrichtlijnen, examens, leerboeken en dergelijke in heel Europa. Het beschrijft op alomvattende wijze wat taalleerders moeten leren.

Wat is het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader?
Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor het leren van Vreemde Talen (ERK) verschaft een gemeenschappelijke basis voor de uitwerking van lesprogramma's, leerplanrichtlijnen, examens, leerboeken en dergelijke in heel Europa. Het beschrijft op alomvattende wijze wat taalleerders moeten leren om een taal te kunnen gebruiken voor communicatie en welke kennis en vaardigheden zij moeten ontwikkelen om daarbij doeltreffend te kunnen handelen. De beschrijving omvat ook de culturele context van taal. Verder definieert het Referentiekader vaardigheidsniveaus waarmee de voortgang van leerders levenslang kan worden gemeten in iedere fase van het leerproces.  

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader is bedoeld om de belemmeringen weg te nemen in de communicatie tussen deskundigen die werkzaam zijn op het gebied van moderne talen, belemmeringen die voortkomen uit de verschillen tussen de onderwijsstelsels in Europa.  

Door een gemeenschappelijke basis te bieden voor de expliciete beschrijving van doelstellingen, inhoud en methoden, vergroot het Referentiekader de doorzichtigheid van lesprogramma's, syllabussen en kwalificaties. De beschikbaarheid van objectieve criteria om taalvaardigheid te beschrijven vergemakkelijkt de wederzijdse erkenning van kwalificaties en komt daardoor de mobiliteit in Europa ten goede.

Het ERK is ook verkrijgbaar als publicatie.
Bezoek ook de website over het ERK Nederlands.

De tekst van het ERK is door de Taalunie vertaald uit het Engels (Common European Framework of Reference CEFR). De Nederlandse tekst vindt u hier.

12 april 2018