Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen (EFNIL)

De Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen (EFNIL) is een platform voor samenwerking tussen taalbeleidsinstanties en taalinstituten binnen de Europese Unie.

De Taalunie is één van de initiatiefnemers van EFNIL en verzorgt voor de federatie de financiële administratie.

Doelstellingen
EFNIL richt zich op alle aspecten die tot de taalpolitiek, het taalbeleid en de taalzorg worden gerekend. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van taalinfrastructuur, het taalonderwijs en de promotie van talen. EFNIL heeft drie algemene doelen:

  • uitwisseling van informatie en overleg;
  • samenwerking tussen lidstaten en instituten onderling, vooral bij projecten rond gemeenschappelijke vraagstukken;
  • structurele beïnvloeding van en samenwerking met Europese beleidsinstanties.

Meer informatie over EFNIL (bijvoorbeeld over de lidorganisaties en het bestuur) vindt u hier.

16 augustus 2017