Expertisecentrum Literair Vertalen

U bent geïnteresseerd in literair vertalen? Of u wilt als literair vertaler op zoek naar verdieping en nascholing? Het ELV zorgt voor opleiding en bijscholing van gekwalificeerde literair vertalers uit en in het Nederlands en fungeert als expertisecentrum.

Het Expertisecentrum Literair Vertalen heeft als doel de deskundigheid van literair vertalers in en uit het Nederlands te bevorderen om zo de kwaliteit van vertalingen in en uit het Nederlands te waarborgen. Het verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en expertise, toegespitst op de vragen uit de markt en de maatschappij.

De activiteiten rond literair vertalen zijn ook van belang voor de buitenlandse neerlandistiek, een ander werkterrein van de Taalunie.

Achtergronden

De Nederlandse taal beweegt zich in een meertalige context. Het boekenaanbod bestaat in steeds grotere mate uit vertalingen en Nederlandstalig werk wordt steeds meer in andere talen vertaald. Daarvoor zijn bekwame literair vertalers van en naar het Nederlands nodig.

De Nederlandse Taalunie wil leemtes vullen in de opleiding van deze vertalers. Het opleidings- en vooral ook bijscholingsaanbod is de voorbije jaren immers onvoldoende gebleken door het grote aantal taalcombinaties en de relatief geringe aantallen literair vertalers. Het ELV opereert in deze lacune.

Activiteiten

Het ELV is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het werd ingesteld in 2001 door de Taalunie, toen nog onder de naam Steunpunt Literair Vertalen. Net als de Taalunie is ook het ELV een Nederlands-Vlaamse organisatie. 

Het ELV heeft expertise ontwikkeld op het gebied van vertaaldidactiek, een netwerk van vertalers en vertaaldocenten uitgebouwd, blauwdrukken voor vertaalcursussen ontwikkeld, verschillende types cursussen georganiseerd, een formule voor mentoraatsprogramma's ontwikkeld en de informatievoorziening voor en over literair vertalen ter hand genomen, onder meer via de website www.literairvertalen.org. U vindt hier ook een kennisbank, een vertalersbestand en een online leeromgeving.

Het Expertisecentrum Literair Vertalen is te bereiken via:
Universiteit Utrecht
Trans 10 (kamer 0.23)
3512 JK Utrecht
Tel: + 31 30 253 60 26
E-mail: literair.vertalen@uu.nl 
 

Links
Publicaties Literair Vertalen

10 januari 2018