Expertisecentrum Literair Vertalen

U bent geïnteresseerd in literair vertalen? Of u wilt als literair vertaler op zoek naar verdieping en nascholing? Het ELV zorgt voor opleiding en bijscholing van gekwalificeerde literair vertalers uit en in het Nederlands.

 

Het doel van deze opleiding en bijscholing is:

• zorgen voor de kwaliteit van literaire vertalingen naar het Nederlands;
• de internationalisering van de Nederlandstalige literatuur en export naar andere taalgebieden bevorderen;
• de beschikbaarheid van oorspronkelijk Nederlandstalige literatuur in andere talen vergroten.

De activiteiten rond literair vertalen zijn ook van belang voor de buitenlandse neerlandistiek, een ander werkterrein van de Taalunie.

Achtergronden

De Nederlandse taal beweegt zich in een meertalige context. Het boekenaanbod bestaat in steeds grotere mate uit vertalingen en Nederlandstalig werk wordt steeds meer in andere talen vertaald. Daarvoor zijn bekwame literair vertalers van en naar het Nederlands nodig.

De Nederlandse Taalunie wil leemtes vullen in de opleiding van deze vertalers. Het opleidings- en vooral ook bijscholingsaanbod is de voorbije jaren immers onvoldoende gebleken door het grote aantal taalcombinaties en de relatief geringe aantallen literair vertalers. Het ELV opereert in deze lacune.

Activiteiten

De uitvoering van het Expertisecentrum Literair Vertalen gebeurt binnen een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en de Lessius Hogeschool Antwerpen. Het ELV heeft expertise ontwikkeld op het gebied van vertaaldidactiek, het netwerk van vertalers en vertaaldocenten uitgebouwd, blauwdrukken voor vertaalcursussen ontwikkeld, verschillende types cursussen georganiseerd, een formule voor mentoraatsprogramma's ontwikkeld en de informatievoorziening voor en over literair vertalen ter hand genomen, onder meer via de website www.literairvertalen.org.

Het Expertisecentrum Literair Vertalen is te bereiken via:
Universiteit Utrecht
Trans 10
3512 JK Utrecht
Tel: + 31 30 253 60 26; fax: + 31 30 253 60 00
E-mail: literair.vertalen@let.uu.nl.
 

Links
Publicaties Literair Vertalen

3 november 2017