Financieringen

Handen

De Nederlandse Taalunie ondersteunt initiatieven en organisaties die zich inzetten voor de Nederlandstalige cultuur en het onderwijs Nederlands. Onder meer met financieringen. Met deze financieringen wil de Taalunie de kwaliteit en professionaliteit van het onderwijs Nederlands bevorderen en literair grensverkeer stimuleren.

De volgende financieringen kunnen bij de Taalunie worden aangevraagd:

1. Regeling Literair Grensverkeer

Deze subsidieregeling is een samenwerking tussen het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Nederlands Letterenfonds en de Nederlandse Taalunie. De regeling is bedoeld om leesbevorderende of literaire projecten/initiatieven te ondersteunen die de uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld stimuleren tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied. <naar regeling>.

2. Onderwijsnetwerken binnen het Nederlandse taalgebied

Voor structurele onderwijsnetwerken NT1 en NT2 die Nederlands-Vlaams van opzet zijn stelt de Taalunie financiële steun ter beschikking voor werking en voor o.a. conferenties, studiedagen en nascholingen. <naar regeling>.

3. Nederlands als buurtaal in het regulier onderwijs

Goede contacten en een vruchtbare samenwerking met de aangrenzende taal- gebieden zijn voor Nederland en Vlaanderen van wezenlijk belang. Er bestaat in de grenslanden grote belangstelling voor het Nederlands als buurtaal. De Taalunie wil dat enthousiasme voor het Nederlands doelgericht steunen. <naar regeling>.

4. Hoger Onderwijs buiten het Nederlandse taalgebied

De Taalunie ondersteunt buiten Nederland en Vlaanderen lokale afdelingen Nederlands, regionale docentenplatforms en wetenschappers van wie het onderzoek relevant is voor de neerlandistiek.

3.1  Universitaire afdelingen Nederlands

Biedt uw organisatie Nederlands als vreemde taal aan in het buitenland? Te weten als instelling van tertiair onderwijs of (universitaire) talenschool? Dan komt u in aanmerking voor de volgende financiële steun:

3.2  Docentenplatforms

De Taalunie ondersteunt de werking en de activiteiten van docentenplatforms of –verenigingen buiten het Nederlandse taalgebied. Financieringsmogelijkheden:

3.3  Onderzoekers buiten het taalgebied

3.4  Nieuwe afdelingen Nederlands

 

6 april 2018