1.1. Basisfinanciering

De basisfinanciering is bedoeld voor kleinere uitgaven voor de bevordering van de kwaliteit en professionaliteit van het onderwijs Nederlands en dient als steun in de rug voor aanbieders van het onderwijs Nederlands in het buitenland.

Voor wie?

Biedt uw afdeling of instelling Nederlands als vreemde taal aan buiten het Nederlandse taalgebied? Betreft het een afdeling aan een universiteit of hogeschool of aan een universitaire talenschool waaraan minimaal één door de Taalunie geaccrediteerde docent is verbonden? Dan komt u in aanmerking voor een basisfinanciering.

Voor wie niet?

De basisfinanciering is niet bedoeld voor basis- en secundair onderwijs en niet voor commerciële instellingen en instituten.

Waarvoor?

Met de basisfinanciering kunt u als aanbieder van onderwijs Nederlands als Vreemde Taal extra initiatieven nemen, abonnementen nemen op Nederlandstalige publicaties of gastsprekers en gastdocenten uitnodigen. Op deze manier wil de Taalunie eraan bijdragen om het Nederlands aantrekkelijk te houden als taal om te studeren. Het gebruik van de basisfinanciering dient zoveel mogelijk rechtstreeks ten goede te komen aan het onderwijs aan de studenten.

De Taalunie laat u zelf bepalen hoe u de basisfinanciering inzet. Dat stelt u in staat de steun optimaal te benutten. U kunt bijvoorbeeld lesmaterialen, naslagwerken, literatuur, abonnementen op tijdschriften, apparatuur en andere materiële voorzieningen aanschaffen. U kunt ook gastsprekers uitnodigen en evenementen organiseren, bijvoorbeeld voor de promotie van uw afdeling of voor culturele activiteiten.

Waaraan kan deze steun niet worden besteed?

De basisfinanciering is niet bedoeld om salarissen van stafleden of administratief personeel van te betalen of aan te vullen. Ook kan de basisfinanciering niet gebruikt worden voor de vergoeding van reiskosten waarvoor al universitaire budgetten bestaan (zoals bijv. voor het bezoeken van conferenties).

Hoe financiering voor 2020 aanvragen?

  • U doet een aanvraag uiterlijk op 1 december 2019.
    Gebruik het online formulier.
  • U krijgt midden februari 2020 antwoord. Is dat positief, dan wordt het toegekende bedrag binnen afzienbare tijd overgemaakt.

Hoogte van de financiering

Voor het recht op basisfinanciering geldt een minimumaantal van vijf studenten per afdeling Nederlands. Als het aantal studenten daaronder zakt, ontvangt de afdeling nog tweemaal basisfinanciering, echter gekoppeld aan de verplichting om een positionering van de afdeling te maken en plan voor studentenwerving.

Voor de bepaling van de hoogte van de financiering hanteert de Taalunie de volgende criteria:
  • Een instelling met één docent, ongeacht de omvang van de aanstelling heeft recht op 1.500 euro per jaar
  • Een instelling met meerdere docenten waarvan de som van de aanstellingen in totaal minimaal 1,5 voltijds bedraagt heeft recht op 2.500 euro per jaar
  • Een instelling met meerdere docenten waarvan de som van de aanstellingen in totaal minimaal 3,5 voltijds bedraagt heeft recht op 3.500 euro per jaar
  • Een instelling met minstens 8 docenten (met een aanstelling van minimaal 0,75 fte), van wie minstens één met de status van (geassocieerd) hoogleraar, minimaal 150 studenten en een door de nationale autoriteiten geaccrediteerd programma heeft recht op 5.000 euro per jaar.

Hoe en wanneer rapporteren?

Hebt u als aanbieder NVT voor het jaar 2019 een basisfinanciering gekregen? Breng de Taalunie dan voor 1 december 2019 op de hoogte van hoe u het geld hebt besteed.
Dit kunt u doen op de volgende manier:
uw instelling ontvangt jaarlijks eind oktober van ons per e-mail een link voor de online rapportage over uw afdeling Nederlands. In het online rapportageformulier kunt u kort verslag doen over de basisfinanciering. U kunt daar opschrijven wat u dat jaar voor de studenten gedaan heeft, welke doelstellingen u behaald heeft en waar uw instelling – in grote lijnen – de financiering voor gebruikt heeft?

Voorwaarde

Invulling van het online rapportageformulier is een voorwaarde om voor een (nieuwe) basisfinanciering in aanmerking te komen. Behalve voor nieuwe afdelingen.
Dankzij uw resultaten, gegevens en cijfers is de Taalunie in staat de ontwikkelingen in het veld te volgen. Zo kunnen we inspelen op behoeften en kansen.

Vragen

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

24 september 2019