1.2. Toelage voor student-assistenten

De Taalunie ondersteunt student-assistenten Nederlands aan buitenlandse universiteiten in Europa (EU). Daarmee wil de Taalunie het onderwijs aan de buitenlandse afdelingen ondersteunen, met name op het gebied van taalverwerving. Het gaat om Nederlandse of Vlaamse studenten die in het buitenland een studie volgen en die daarnaast werkzaamheden voor een afdeling Nederlands verrichten.

De student-assistenten Nederlands hebben een Erasmusbeurs.

Voor wie?

Leidt u een afdeling Nederlands van een universiteit of bij een instituut voor hoger onderwijs? De Taalunie steunt u om uw afdeling tijdelijk personele ondersteuning te bieden via de financiering voor student-assistenten. De student-assistent wordt in eerste instantie ingezet voor taalverwerving en in het bijzonder voor de mondelinge vaardigheidslessen. Assistentie bij andere colleges dan de taalvaardigheidslessen mag slechts sporadisch voorkomen. Student-assistenten kunnen slechts incidenteel worden betrokken bij de algemene taken en activiteiten van de buitenlandse afdeling Nederlands.

Profiel van de studenten

U schakelt een student-assistent in die:

  • minstens in het tweede of derde studiejaar zit van een vakgroep taal en letteren, wijsbegeerte of (kunst)geschiedenis. Ook andere studierichtingen komen in aanmerking.
  • in taaldidactiek geïnteresseerd is,
  • in staat is de taalvaardigheid van de lokale studenten Nederlands te vergroten,
  • in het bezit is van een Erasmus- of Socratesbeurs.

Wat bieden wij?

De student mag per semester voor een periode van maximaal 24 weken 4 uur per week bij een afdeling aan de slag en ontvangt voor zijn assistentie een kleine vergoeding. De vergoeding staat volledig los van de Socrates- of Erasmusbeurs. Deze 4 uren per week mogen verdeeld worden over maximaal 2 student-assistenten. Het is een unieke kans om didactische ervaring op te doen. Van de afdeling wordt verwacht dat zij de student-assistenten op inhoudelijk en praktisch vlak begeleidt.

De toelage voor student-assistenten is een subsidie aan de afdeling Nederlands. De uitbetaling van de subsidie wordt gedaan aan de student-assistent. De werkzaamheden bij de afdeling staan volledig los van de eigen studie van de student en kunnen niet worden beschouwd als stage of dienstverband. De werkzaamheden komen ook niet in aanmerking voor studiepunten.

Hoe financiering aanvragen?

Klik hier voor de aanmeldingsprocedure.

Verslaglegging

Na afloop van het student-assistentschap wordt van de student-assistent een schriftelijk verslag met urenoverzicht verwacht. Dit verslag wordt ter goedkeuring mede ondertekend door de begeleidend docent bij de afdeling Nederlands.

Vragen

Staat uw afdeling nog niet in de lijst met afdelingen Nederlands die meedoen aan het programma voor student-assistenten en wilt u met uw afdeling graag meedoen aan het project voor student-assistenten, neemt u dan contact op met aanvraagfinanciering@taalunie.org .

                                                                            Informatie voor studenten>>

18 september 2018