1.2. Vergoeding voor student-assistenten

De Taalunie ondersteunt de inzet van student-assistenten Nederlands aan buitenlandse universiteiten. Daarmee wil de Taalunie het onderwijs aan buitenlandse afdelingen ondersteunen, met name op het gebied van taalverwerving. Het gaat om de inzet van Nederlandse of Vlaamse studenten (moedertaalsprekers van het Nederlands) die in het buitenland al een studie volgen en die daarnaast werkzaamheden voor een afdeling Nederlands willen verrichten.

De Taalunie onderscheidt twee soorten student-assistenten:

Student-assistenten binnen de Europese Unie
Student-assistenten buiten de Europese Unie

Voor wie?

Leidt u een afdeling Nederlands van een universiteit of bij een ander instituut voor hoger onderwijs? De Taalunie steunt u door uw afdeling tijdelijk personele ondersteuning te bieden via de financiering voor student-assistenten. De student-assistent wordt in eerste instantie ingezet voor taalverwerving, in het bijzonder voor de spreekvaardigheidslessen. Assistentie bij andere colleges mag slechts sporadisch voorkomen. Student-assistenten kunnen slechts incidenteel worden betrokken bij de algemene taken en activiteiten van de buitenlandse afdeling Nederlands.

Profiel van de studenten

De afdeling Nederlands schakelt een student-assistent in die:

  • minstens in het tweede of derde studiejaar zit van een studie taal en letteren, wijsbegeerte of (kunst)geschiedenis. Ook andere studierichtingen komen in aanmerking.
  • in taaldidactiek geïnteresseerd is,
  • in staat is de taalvaardigheid van de lokale studenten Nederlands te vergroten,
  • in het bezit is van een door de Taalunie erkende beurs.

Wat bieden wij?

De student mag in een semester voor een periode van maximaal 24 weken 4 uur per week bij een afdeling worden ingezet en ontvangt voor zijn of haar assistentie een onkostenvergoeding. De vergoeding kan oplopen tot maximaal € 864,- bij een volledig student-assistentschap van 24 weken. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met het hieronder vermelde mailadres. De vergoeding staat volledig los van de beurs waarmee de student in het buitenland studeert. Deze 4 uren per week mogen verdeeld worden over maximaal 2 student-assistenten. Het student-assistentschap is een unieke kans om didactische ervaring op te doen. Van de afdeling wordt verwacht dat zij de student-assistenten op inhoudelijk en praktisch vlak begeleidt.

De vergoeding voor student-assistenten is een financiering die de Taalunie toekent aan de afdeling Nederlands. Als tegenprestatie biedt de afdeling de student-assistent de benodigde begeleiding. De financiering wordt uitbetaald aan de student-assistent. De werkzaamheden bij de afdeling staan volledig los van de eigen studie van de student en kunnen niet worden beschouwd als stage of dienstverband. De werkzaamheden komen ook niet in aanmerking voor studiepunten.

Hoe financiering aanvragen?

Klik hier voor de aanmeldingsprocedure voor student-assistentschappen
binnen de Europese Unie.
Klik hier voor de aanmeldingsprocedure voor student-assistentschappen
buiten de Europese Unie.

Verslaglegging

Na afloop van het student-assistentschap wordt van de student-assistent een schriftelijk verslag met urenoverzicht verwacht. Dit verslag wordt ter goedkeuring mede-ondertekend door de begeleidend docent bij de afdeling Nederlands.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met aanvraagfinanciering@taalunie.org .

                                                                            Informatie voor studenten>>

24 september 2019