1.2.1. Aanmeldingsprocedure voor student-assistenten binnen de EU

Gaat een student uit Nederland of Vlaanderen studeren in een land binnen de Europese Unie en wil hij/zij student-assistent worden dan is de procedure als volgt.

De afdelingen Nederlands melden bij de Taalunie hun belangstelling voor het aanstellen van een student-assistent. Afdelingen die gebruik willen maken van een student-assistent kunnen, indien zij dit wensen, opgenomen worden op de speciaal daartoe bestemde pagina voor de student-assistenten op de website van de Taalunie. Op deze pagina (lijst) staat bij veel universiteiten al een contactpersoon voor de student-assistenten vermeld.

Belangstellenden voor een student-assistentschap kunnen hun kandidatuur rechtstreeks richten aan de contactpersoon van de buitenlandse afdeling die wordt vermeld op de website van de Taalunie. Als de contactpersoon de kandidaat geschikt vindt dan draagt hij/zij de kandidaat voor bij de Taalunie.

Beurs

Studenten die student-assistent willen worden in een land binnen de Europese Unie moeten beschikken over een door de Taalunie erkende beurs, zoals een Erasmusbeurs, of over een beurs in het kader van het Harting Scholarship (Verenigd Koninkrijk).
Klik hier voor meer informatie over wat wij verstaan onder een door de Taalunie erkende beurs.
Klik hier voor onze overzichtspagina over beurzen.

Wat moet de docent verder doen?

De afdelingen geven aan de Taalunie alle gegevens door van de geselecteerde student-assistent. De Taalunie beoordeelt vervolgens of de voorgedragen kandidaat in aanmerking komt voor een student-assistentschap. De Taalunie ontvangt van de docent graag de volgende gegevens:
  - het e-mailadres van de student;
  - de naam en de adresgegevens;
  - studierichting;
  - de naam van de thuisuniversiteit in NL/VL van de student
  - studiejaar;
  - het soort beurs waarmee de student in het buitenland studeert;
  - de exacte periode waarin de student als student-assistent werkzaam is;
  - het exacte aantal gewenste uren (aantal uren per week en aantal weken)
     N.B.  de vakanties dienen van deze periode te worden afgetrokken.

Formulier

Na goedkeuring van de voorgedragen kandidaat door de Taalunie ontvangt de afdeling een bevestigingsbrief met een formulier als bijlage. De student-assistent ontvangt een kopie van de brief en het formulier. De student vult het formulier in en stuurt het formulier per e-mail naar de Taalunie. Op basis van het ingeleverde formulier wordt een voorschot betaald.

Verslag

Na afloop van het student-assistentschap stuurt de student-assistent een kort verslag over het student-assistentschap en een overzicht van de gepresteerde uren naar de Taalunie. Dit verslag/overzicht wordt mede-ondertekend door de begeleidend docent. Hierop ontvangt de student het nog resterende bedrag.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Staat uw afdeling nog niet in de lijst met afdelingen Nederlands die meedoen aan het programma voor student-assistenten? Deze lijst is nog niet volledig. Staat uw universiteit er niet bij? Neem dan contact op met aanvraagfinanciering@taalunie.org .

24 september 2019