1.4. Gastschrijverprogramma

Dankzij dit programma kunnen afdelingen neerlandistiek buiten het Nederlandse taalgebied een gastschrijver ontvangen. Het gaat om vijf vaste plaatsen en twee roulerende plaatsen.

De Taalunie werkt samen met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren om dit programma financieel mogelijk te maken.

Waarvoor?

Het gastschrijverprogramma dient verschillende doelen, zoals de verrijking van het onderwijs Nederlands aan de afdeling die de aanvraag indient, en de verhoging van de zichtbaarheid en de verspreiding van de Nederlandstalige literatuur in het buitenland. Verder beoogt het programma de belangstelling voor literair vertalen onder studenten en docenten neerlandistiek te stimuleren. Daarnaast is een buitenlands verblijf doorgaans een inspirerende ervaring voor de auteur.

Hoe?

Het programma kent jaarlijks twee roulerende plaatsen. Hiervoor kan elke afdeling neerlandistiek een aanvraag indienen.
Daarnaast zijn er vaste jaarlijkse gastschrijversplaatsen in:

  • Londen (2 weken), in combinatie met Sheffield, Norwich en Nottingham (3 weken)
  • Parijs (2 weken)
  • Berlijn, alternerend met Wenen (3/2 weken)
  • VS, alternerend met Paramaribo (4/2 weken)

Alle plaatsen worden steeds alternerend door een Nederlandse en een Vlaamse schrijver bezet. Als een vaste plaats niet wordt ingevuld of als het plan ervoor bij herhaling niet aan de criteria voldoet, kan deze plaats in het betreffende jaar worden ingevuld als roulerende plek. De aanvraag voor de VS wordt voorbereid in overleg tussen de afdelingen in de AANS.

Een gastschrijver verzorgt minimaal één les of college per week en ten minste één optreden voor een algemeen publiek.

Hoe aanvragen?

Stuur ons een e-mail of bel met uw idee [+31 (0)70 311 71 59]. Wij overleggen over uw vraag met de fondsen en helpen u verder.

Voor de toekenning van de gastschrijver gelden de volgende criteria:

  • de inhoudelijke kwaliteit van het voorstel;
  • de publieksactiviteit, het plan voor publiciteit en zichtbaarheid van het verblijf van de auteur;
  • de beoogde contacten met uitgever, collega-auteurs en nieuwsmedia;
  • de bereidheid en mogelijkheid van de afdeling om gedurende het verblijf van de auteur als gastheer op te treden.

De Taalunie draagt de kosten voor het honorarium van de auteur, à € 500 per week. De reiskosten van de gastschrijver en eventuele vertaalkosten komen voor rekening van de letterenfondsen. De vakgroepen zorgen voor geschikte huisvesting voor de gastauteur.

Kijk op de volgende pagina voor meer informatie over de procedure en de criteria en voor de uiterste inleverdata voor de aanvragen.
U kunt een financiering in het kader van het gastschrijverprogramma aanvragen door het <aanvraagformulier> in te vullen.

Rapportage

Na afloop van het gastschrijverschap levert de afdeling een verslag in dat maximaal vier maanden na het evenement in het bezit moet zijn van de Taalunie.

Vragen

Voor inlichtingen kunt u bellen met Karlijn Waterman +31 (0)70 311 71 59.

4 mei 2018