1.5. Vertaalateliers op locatie

Een Vertaalatelier op Locatie (VoL) is een opleidingsvorm waarbij studenten en recent afgestudeerden neerlandistiek overal ter wereld (nader) kennis kunnen maken met het literair vertalen uit het Nederlands. Deze vertaalateliers hebben als doel aankomend vertaaltalent extra te motiveren bij het kiezen van een loopbaan als professioneel literair vertaler.

Zo’n atelier kan worden ingericht door vakgroepen Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen met elke mogelijke talencombinatie. Universiteiten buiten het Nederlandse taalgebied waar Nederlands wordt gedoceerd kunnen bij het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) een subsidie aanvragen om een VoL te organiseren.

Inmiddels zijn succesvolle Vertaalateliers op Locatie georganiseerd in onder meer Engeland, Italië, Hongarije, Frankrijk, Polen, Portugal, Duitsland, Argentinië en Spanje. Lees hier over de ervaringen van studenten.
Het ELV maakt deel uit van het ESLT-netwerk.

Hoe aanvragen?

Naast verslagen van eerdere VoL’s vind je op de website van het Expertisecentrum Literair Vertalen ook meer informatie over de aanvraagprocedure. Aanmelden kan via het <aanvraagformulier> of door contact op te nemen met het Expertisecentrum.

Vragen

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het ELV via +31 (0)30 253 60 26 of via literair.vertalen@uu.nl.

Downloads
24 augustus 2018