1.6. Projectfinanciering

Deze financiering is bedoeld om projecten mogelijk te maken die een impuls geven aan de kwalitatieve verdieping van het universitair onderwijs Nederlands als vreemde taal.

Voor wie?

Afdelingen en instellingen Nederlands aan een universiteit of hogeschool buiten het Nederlandse taalgebied.

Waarvoor?

Deze regeling heeft tot doel projecten buiten het Nederlandse taalgebied te ondersteunen die regionaal, landelijk of internationaal bijdragen aan de uitstraling, beoefening, bestendiging en groei van de neerlandistiek en die de Taalunie niet al op een andere wijze financieel ondersteunt.

Criteria

De belangrijkste criteria:

  • Het project draagt bij aan de uitstraling, beoefening, bestendiging of groei van de neerlandistiek buiten het taalgebied.
  • Het project vult een leemte in de NVT en/of neerlandistiek (qua regio/land, bereikte doelgroep(en), onderwijs, onderzoek, etc.).
  • Het project (het proces of de resultaten) dient goed en aantoonbaar ingebed te zijn in het onderwijs NVT en/of neerlandistiek (door lessen of workshops die samenhangen met het onderwerp van het project, door de medewerking van studenten en onderzoekers in opleiding, etc.).
  • U werkt voor het project samen met minimaal één partner van buiten het instituut waar u werkt. Hoe meer regio’s deelnemen, hoe groter de kans dat de aanvraag wordt toegekend.
  • De resultaten van het project zijn duurzaam; in de projectaanvraag wordt duidelijk gemaakt hoe de resultaten van het project beschikbaar zullen blijven of aanzetten tot nieuwe activiteiten.
  • Het project heeft een begroting waarin inkomsten en uitgaven goed verantwoord zijn. Wie elders financiering heeft gevonden voor dit project maakt dit duidelijk in de begroting. De voorkeur gaat uit naar projecten die op basis van cofinanciering tot stand komen.
Alle criteria en de volledige procedure vindt u in de regeling.

Hoe aanvragen?

  • U doet een aanvraag vóór 1 december.
  • Gebruik hiervoor het online formulier.
  • Een selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de IVN en de Taalunie, beoordeelt de aanvragen.
  • U krijgt rond 15 februari 2019 antwoord.

Eerdere aanvragen

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van eerder toegekende projectfinancieringen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

4 mei 2018