2.2.1. Handvatten en suggesties

De budgetten voor de neerlandistiek staan bijna overal onder druk. Ook de Taalunie heeft budgettaire beperkingen.

Door groei van het aantal activiteiten en deelnemers en door stijging van prijzen bij gelijkblijvende budgetten wordt de druk op de middelen groter. We doen daarom een beroep op de platforms om mee te werken aan een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen om de docentenbijeenkomsten betaalbaar te houden.

Wij hebben hiervoor de volgende suggesties:

 • Voor accommodatie en auditoria kunt u proberen om gebruik te maken van
  – universiteiten in steden die in vergelijking met de voorafgaande edities geen aanleiding geven tot een opvallende verhoging van de financieringsaanvraag bij de Taalunie;
  – materiële cofinanciering door bijvoorbeeld de gastuniversiteit, ambassades, culturele instellingen, het stadhuis.
 • Voor reis- en verblijfskosten en het honorarium van een gastspreker of workshopleider kunt u proberen om zoveel mogelijk gebruik te maken van
  – middelen van de onderwijs- of onderzoeksinstelling van de gastspreker of workshopleider;
  – internationale en interuniversitaire samenwerkingsverbanden.
 • In het algemeen gaan we ervan uit dat:
  – U streeft naar een zo gunstig en efficiënt mogelijke begroting;
  – U zich inzet voor cofinanciering via fondsenwerving bij diplomatieke vertegenwoordigingen, bedrijven, verenigingen, enz.;
  – U in overleg met het docentenplatform onderzoekt in welke mate deelnemers eventueel een eigen bijdrage kunnen betalen. Hierbij kunt u denken aan reiskosten, inschrijvingsgeld, eventueel via een getrapt systeem volgens afstand of koopkracht in het eigen land;
  – Enkel leden in aanmerking komen voor een eventuele vergoeding van reis- en verblijfskosten;
  – U de impact van het aantal deelnemers en dagen tegen elkaar afweegt;
  – U kunt altijd contact opnemen met een Taaluniemedewerker bij twijfel of vragen.
26 juni 2019