2.3. Gastdocentenregeling

De Nederlandse Taalunie wil de contacten tussen de neerlandistiek binnen en buiten het Nederlandse taalgebied bevorderen. Een beter contact tussen beide groepen leidt tot versterking van de positie van het Nederlands en verdieping van de vakkennis. Door gebruik te maken van gastdocenten kunnen afdelingen in het buitenland tijdelijk extra deskundigheid aantrekken.

Waarvoor?

Deze gastdocenten kunnen uit Nederland, Vlaanderen en Suriname afkomstig zijn, maar ook uit andere landen indien zij specifieke expertise bezitten. Afdelingen kunnen uit de basisfinanciering zelf een gastdocent bekostigen. Daarnaast wil de Taalunie bevorderen dat door netwerken van afdelingen Nederlands gastdocenten uitgenodigd worden. Dat kunnen regionale netwerken zijn, maar bij voorkeur valt de coördinatie van een gastdocentenregeling onder verantwoordelijkheid van een officieel docentenplatform.

Een gastdocent houdt lezingen aan verschillende afdelingen in het betreffende land of in het betreffende taalgebied (regio).

Doel

Deze financiering kan aangewend worden om een bijdrage te leveren aan de reis- en verblijfskosten van de deelnemers en aan het honorarium van de gastdocenten.

Gastdocenten en workshopleiders

De Taalunie krijgt vaak vragen over geschikte gastdocenten uit een specifiek vakgebied of over workshopleiders m.b.t. specifieke onderwerpen. Mocht u op zoek zijn naar een gastdocent over een bepaald onderwerp, dan kunt u contact met ons opnemen voor suggesties. Heeft u een interessante lezing bijgewoond of een boeiende workshop gevolgd en denkt u dat deze spreker ook interessant is voor andere afdelingen Nederlands, dan horen wij het graag. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

Hoe financiering aanvragen?

Het docentenplatform of het regionale docentennetwerk dient voor 2018 de subsidie voor de gastdocentenregeling aan te vragen vóór 1 december 2017.
► Maak voor uw aanvraag gebruik van het online formulier.

Beoordeling

De Taalunie bekijkt bij de beoordeling van het programma of er recht gedaan wordt aan een verantwoord evenwicht tussen de Nederlandse en de Vlaamse componenten. Voor gastdocenten heeft de Taalunie een beperkt budget beschikbaar.

Hoe en wanneer rapporteren?

De financiële verantwoording van de financiering dient op 1 december in het bezit van de Taalunie te zijn. Bij deze verantwoording hoeven niet alle financiële bewijsstukken meegestuurd te worden. Wel dienen deze stukken gedurende 5 jaar bewaard te worden door de het docentenplatform of aanspreekpunt zodat de Taalunie steekproefsgewijs de verantwoording kan controleren.
Naast deze financiële verantwoording wordt een inhoudelijk verslag verlangd.

Coördinerende rol van de docentenplatforms

Iedere afdeling Nederlands die zelfstandig of samen met een of meer andere afdelingen een van de hierboven vermelde activiteiten wil organiseren en daarvoor een financiering bij de Taalunie wil aanvragen meldt zijn activiteit eerst aan bij het docentenplatform waaronder het land valt. Het docentenplatform kan activiteiten ook in samenwerking met afdelingen organiseren.

Het bestuur van het platform selecteert en coördineert de aanvragen in overleg met de betreffende afdelingen. Na goedkeuring door het docentenplatform kan de aanvraag bij de Taalunie worden ingediend.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

22 juni 2018