2.6. Overige activiteiten docentenplatform

De Taalunie geeft financiële steun om activiteiten van docentenplatforms mogelijk te maken.

Indien de door u geplande activiteit niet onder de eerdergenoemde financieringsregelingen voor docentenplatforms valt dan kunt u via deze pagina een financiering aanvragen.

Waarvoor?

Met behulp van het formulier op deze pagina kunt u een financiering aanvragen voor bijvoorbeeld:
- een docentennascholing op locatie
- een studiedag
Per activiteit kunt u hieronder een aanvraag indienen met het hiervoor bestemde online formulier.

Opgelet!

Voor de volgende activiteiten bestaan er al aparte regelingen met eigen formulieren:
- docentenbijeenkomsten
- gastdocentenregeling
- colloquia voor doctorandi en habilitandi (DoHa)
- zomercursussen op locatie
Deze regelingen kunt u vinden op de algemene pagina over financieringen.

Erasmus+

Kijk voordat u bij de Taalunie een financiering aanvraagt eerst of u voor de activiteit die u wilt organiseren misschien een Erasmus+ beurs voor docenten kunt aanvragen.

Hoe financiering voor 2020 aanvragen?

Voor een docentennascholing op locatie of een studiedag kunt u een aanvraag doen vóór 1 december 2019.
► Gebruik hiervoor het online formulier.

Beoordeling

De Taalunie streeft ernaar om alle financieringsaanvragen die aan de criteria voldoen zoveel mogelijk te honoreren. Omdat de Taalunie te maken heeft met budgettaire beperkingen kan automatische toekenning niet worden gegarandeerd. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag vindt altijd een afweging plaats tussen budgettaire kaders, andere aanvragen en de eigen beleidsdoelstellingen.

Hoe en wanneer rapporteren?

Graag ontvangen wij per activiteit vóór 1 december van u een verslag van de activiteit en een gedetailleerde financiële verantwoording van de toegekende financiering.
Bij de verantwoording hoeven niet alle financiële bewijsstukken meegestuurd te worden. Wel dienen deze stukken gedurende vijf jaar bewaard te worden door de het docentenplatform of het aanspreekpunt zodat de Taalunie steekproefsgewijs de verantwoording kan controleren.

Coördinerende rol van de docentenplatforms

Iedere afdeling Nederlands die zelfstandig of samen met een of meer andere afdelingen een van de hierboven vermelde activiteiten wil organiseren en daarvoor een financiering bij de Taalunie wil aanvragen meldt zijn activiteit eerst aan bij het docentenplatform waaronder het land valt. Het docentenplatform kan activiteiten ook in samenwerking met afdelingen organiseren.

Het bestuur van het platform selecteert en coördineert de aanvragen in overleg met de betreffende afdelingen. Na goedkeuring door het docentenplatform kan de aanvraag bij de Taalunie worden ingediend.

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

25 juli 2019