3. Nederlands als buurtaal in het regulier onderwijs

Goede contacten en een vruchtbare samenwerking met de aangrenzende taalgebieden zijn voor Nederland en Vlaanderen van belang. Economisch, politiek, cultureel én maatschappelijk. Er bestaat in de grenslanden een grote belangstelling voor het Nederlands als buurtaal. De Taalunie wil dat enthousiasme voor het Nederlands steunen.

Dat er een grote belangstelling voor het Nederlands is bewijst het groeiende aantal leerders en leerkrachten van het Nederlands als Vreemde Taal in alle reguliere onderwijsvormen – van kleuterschool tot universiteit.

Als we het hebben over studie en onderwijs in en van het Nederlands in de buurlanden, dan praten we over ruim 400.000 leerders en meer dan 6.500 lesgevers.

De Taalunie wil dat enthousiasme voor het Nederlands doelgericht steunen.

Voor wie?

Bent u een docent? Werkt u in een onderwijsinstelling of opleidingsinstituut? Of behoort u tot een regionale overheid? Dan kunt u financiering aanvragen bij de Taalunie voor projecten en activiteiten die de studie en het regulier onderwijs van en in het Nederlands in de buurlanden ondersteunen en bevorderen.

Waarvoor?

U kunt onze financiële steun gebruiken voor thematische workshops, bij- en nascholing, leer- en lesmateriaalontwikkeling, werkconferenties, colloquia, gastsprekers of als startfinanciering voor initiële opleidingen.

Bij de toekenning van financiering door de Taalunie gaan we uit van het principe van cofinanciering vanuit de buurlanden. Het spreekt voor zich dat we samen de doelstellingen, uitkomsten en rolverdeling vooraf goed vastleggen.

Financiering aanvragen

U kunt de financiering aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Er zijn jaarlijks 2 deadlines: 28 februari en 31 oktober.
N.B. Slaat u het formulier eerst op als pdf-bestand op uw eigen schijf voordat u begint met invullen. Sla na het invullen de wijzigingen op. Raadpleeg vóór het invullen de speciale toelichting bij het aanvraagformulier.
Het formulier en de bijlagen kunt u sturen naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

Downloads
3 mei 2018