3.1.1. Basisfinanciering

De basisfinanciering is bedoeld voor kleinere uitgaven voor de bevordering van de kwaliteit en professionaliteit van het onderwijs Nederlands en dient als steun in de rug voor aanbieders van het onderwijs Nederlands in het buitenland.

Voor Wie?

Biedt uw afdeling of instelling Nederlands als vreemde taal aan buiten het Nederlandse taalgebied? Betreft het een afdeling aan een universiteit of hogeschool of aan een universitaire talenschool? Dan komt u in aanmerking voor een basisfinanciering.

Voor wie niet?

De basisfinanciering is niet bedoeld voor basis- en secundair onderwijs en niet voor voor commerciële instellingen en instituten.

Waarvoor?

De Basisfinanciering is bedoeld als aanmoediging voor aanbieders van het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal. Met deze steun kunt u als aanbieder extra initiatieven nemen,  abonnementen nemen op Nederlandstalige publicaties of boeiende gastdocenten uitnodigen. Op deze manier wil de Taalunie eraan bijdragen om het Nederlands aantrekkelijk te houden als taal om te studeren.

De Taalunie laat u zelf bepalen hoe u de basisfinanciering inzet. Dat stelt u in staat de steun optimaal te benutten. U kunt bijvoorbeeld lesmaterialen, naslagwerken, literatuur, abonnementen op tijdschriften, apparatuur en andere materiële voorzieningen aanschaffen. U kunt ook gastsprekers uitnodigen en evenementen organiseren.
De basisfinanciering NVT is echter niet bedoeld om salarissen van stafleden of administratief personeel van te betalen of aan te vullen.

Hoe financiering voor 2018 aanvragen?

  • U doet een aanvraag uiterlijk op 1 december 2017.
    Gebruik het online formulier.
  • U krijgt eind januari 2018 antwoord. Is dat positief, dan storten we meteen het toegekende bedrag.

Hoe wordt de hoogte van de financiering
bepaald?

Wij hanteren de volgende criteria:

  • Een instelling met één docent, ongeacht de omvang van de aanstelling heeft recht op 1.500 euro per jaar
  • Een instelling met meerdere docenten waarvan de som van de aanstellingen in totaal minimaal 1,5 voltijds bedraagt heeft recht op 2.500 euro per jaar
  • Een instelling met meerdere docenten waarvan de som van de aanstellingen in totaal minimaal 3,5 voltijds bedraagt heeft recht op 3.500 euro per jaar
  • Een instelling vanaf 8 docenten (met een aanstelling van minimaal 0.75 fte) van wie minstens één met de status van (geassocieerd) hoogleraar, minimaal 150 studenten en een door de nationale autoriteiten geaccrediteerd programma heeft recht op 5.000 euro per jaar.

Hoe en wanneer rapporteren?

Hebt u als aanbieder NVT voor het jaar 2017 een basisfinanciering gekregen? Breng de Taalunie dan voor 1 december 2018 op de hoogte van hoe u het geld hebt besteed.
Dit kunt u doen op de volgende manier:
uw instelling ontvangt jaarlijks eind oktober van ons per e-mail een link voor de online rapportage over uw afdeling Nederlands. In het online rapportageformulier kunt u kort verslag doen over de basisfinanciering. U kunt daar opschrijven wat u dat jaar voor de studenten gedaan heeft, welke doelstellingen u behaald heeft en waar uw instelling – in grote lijnen – de financiering voor gebruikt heeft?
U hoeft geen bestedingsoverzicht mee te sturen.

Voorwaarde

Invulling van het online rapportageformulier is een voorwaarde om voor een (nieuwe) basisfinanciering in aanmerking te komen. Behalve voor nieuwe afdelingen.
Dankzij uw resultaten, gegevens en cijfers is de Taalunie in staat de ontwikkelingen in het veld te volgen. Zo kunnen we inspelen op behoeften en kansen.

Vragen

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

31 oktober 2017