4.1. Richtlijnen voor nieuwe afdelingen

Voor universiteiten of afdelingen buiten het Nederlandse taalgebied die een nieuw en duurzaam initiatief willen starten, geven wij hieronder een overzicht van de ondersteuning die wij aan een afdeling Nederlands te bieden hebben.

De op te richten afdeling biedt Nederlands als vreemde taal (NVT) aan en moet deel uitmaken van een instelling van Hoger Onderwijs.

Wat bieden wij?

Onze ondersteuning is afhankelijk van de geografische ligging, ambitie, noden en wensen van de betreffende instelling. In concreto biedt de Taalunie het volgende aan:

  • Ondersteuning en advies inzake de ontwikkeling van curricula, lesmateriaal, netwerken en methodologie;
  • Toelating van uw docenten tot onze docentennascholingen die tijdens de zomer in Nederland en Vlaanderen plaatsvinden;
  • Toelating van uw studenten tot onze jaarlijkse zomercursus in Gent, indien zij minstens het B1-niveau van het Europees Referentiekader hebben (http://www.erk.nl);
  • Introductie tot het wereldwijde netwerk van de internationale neerlandistiek en regionale docentenverenigingen;
  • Ondersteuning en advies inzake de aanwerving van lokale en Nederlandstalige docenten (bv. hulp bij de opstelling en verspreiding van de vacaturetekst);
  • Financiële steun in de vorm van cofinanciering:
  • Een eenmalige financiering voor het opstarten van de afdeling;
  • Na deze aanvangsfase: een jaarlijkse basisfinanciering voor materiaal en didactische aankopen voor de studie van de taal en cultuur van de Lage Landen, zoals lesmateriaal, boeken, en abonnementen op kranten en tijdschriften;
  • Jaarlijkse beurzen voor een aantal van uw studenten en docenten voor de deelname aan de zomercursus en docentennascholingen.
  • In uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden kan  noodhulp worden verstrekt.

Voorwaarden

De Nederlandse Taalunie ondersteunt afdelingen Nederlands op basis van de volgende voorwaarden:

- Een schriftelijke aanvraag met informatie over de instelling en afdeling, de aanleidingen of redenen om het Nederlands aan te bieden, de ambitie en doelstellingen, informatie over de financiële middelen en noden en een geschatte meerjarenbegroting;
- Een schriftelijke financieringsaanvraag; 
- Een schriftelijke en ondertekende garantie van de universiteit dat de cursussen Nederlands op lange termijn in het algemene curriculum of studieprogramma van de instelling zullen ingebed worden, ook na de aanvangsfase;
- De vermelding van de Nederlandse Taalunie en het gebruik van ons logo in publicaties en communicatie omtrent de studie Nederlands aan uw instelling.

Op onze webpagina https://taalunieversum.org/inhoud/financieringen vindt u een overzicht van de financieringsmogelijkheden voor instellingen van Hoger Onderwijs die Nederlands aanbieden.
Op http://over.taalunie.org vindt u informatie over de Taalunie zelf.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

English?

The text of this page is also avalable in English. Please click here.

25 september 2018