5. Beoordeling financieringsaanvraag

Niet iedere financieringsaanvraag kan automatisch worden gehonoreerd.

De Taalunie streeft ernaar om alle financieringsaanvragen die aan de criteria voldoen zoveel mogelijk te honoreren. Omdat de Taalunie te maken heeft met budgettaire beperkingen kan toekenning van het gevraagde bedrag niet worden gegarandeerd. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag vindt altijd een afweging plaats tussen budgettaire kaders, andere aanvragen, de eigen beleidsdoelstellingen en criteria.

26 juli 2019