6. Tabel afstanden en bedragen

Voor de berekening van reiskosten hanteert de Taalunie een rekenmodel .

Daarbij wordt uitgegaan van de onderstaande tabel van afstanden en vergoede bedragen.

Enkele reisafstand                             Reiskostenvergoeding (heen- en terugreis)
10-99 km                                                                 20 euro
100-499 km                                                           180 euro
500-1999 km                                                         275 euro
2000-2999 km                                                    360 euro
3000-3999 km                                                     530 euro
4000-7999 km                                                    820 euro
8000 km of meer                                             1.500 euro

26 juli 2019