Aanvraagformulier Basisfinanciering

Wilt u een basisfinanciering aanvragen?

Vul dit formulier a.u.b. in vóór 1 december en klik aan het einde van het formulier op de knop "Indienen". Na indiening ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.

Het bedrag

Voor de bepaling van de hoogte van de financiering hanteert de Taalunie de volgende criteria:

 • Een instelling met één docent, ongeacht de omvang van de aanstelling heeft recht op 1.500 euro per jaar
 • Een instelling met meerdere docenten waarvan de som van de aanstellingen in totaal minimaal 1,5 voltijds bedraagt heeft recht op 2.500 euro per jaar
 • Een instelling met meerdere docenten waarvan de som van de aanstellingen in totaal minimaal 3,5 voltijds bedraagt heeft recht op 3.500 euro per jaar
 • Een instelling met minstens 8 docenten (met een aanstelling van minimaal 0,75 fte), van wie minstens één met de status van (geassocieerd) hoogleraar, minimaal 150 studenten en een door de nationale autoriteiten geaccrediteerd programma heeft recht op 5.000 euro per jaar.

Betalingsgegevens

Toelichting benodigde gegevens voor een Europese bankrekening (SEPA):

 • IBAN-nummer (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • BIC-code (voorheen SWIFT) van de bank (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • De naam van de bank
 • Exacte tenaamstelling en woonplaats van de rekeninghouder

Nota Bene:  bij bankrekeningen in Midden- en Oost-Europa hebben wij alléén de gegevens van de benificiary bank nodig.
_______________________________________________________________________________________

Toelichting benodigde gegevens voor overige buitenlandse bankrekeningnummers:

 • Rekeningnummer van de begunstigde
 • Volledige naam en adres van de bank incl. postcode
 • Exacte tenaamstelling en adres van de rekeninghouder incl. postcode
 • BIC-code (voorheen SWIFT) van de bank (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • Alle verdere bankcodes (bijvoorbeeld: sortcode, branchecode, etc.)
 • Overige gegevens die nodig zijn voor de betaling. Denk hierbij aan omschrijvingen zoals Private Transfer e.d.

______________________________________________________________________________________

Voor bankrekeningen in Nederland en Vlaanderen:

 • IBAN-nummer
 • De naam van de bank
 • Exacte tenaamstelling en woonplaats van de rekeninghouder

Nota Bene: wij verzoeken u om hierboven goed nota te nemen van de gegevens die wij nodig hebben. Het opgeven van onjuiste of incomplete gegevens kan tot gevolg hebben dat er vertraging ontstaat bij het uitbetalen van de basisfinanciering.

In dit vak kunt eventueel korte opmerkingen kwijt.

Verzenden:

Klik om te verzenden hieronder op de knop "Indienen".