Aanvraagformulier colloquium (DoHa)

Vul a.u.b. het onderstaande formulier in en klik aan het einde op de knop 'Indienen'.

Reis- en verblijfkosten

Voor reis- en verblijfskosten van docenten en onderzoekers tussen Europese afdelingen (inclusief aangrenzende regio’s) wordt in eerste instantie en een beroep gedaan op het Erasmus+ programma. Als door deze afdelingen toch reis- en verblijfskosten worden aangevraagd moet in de aanvraag worden aangegeven waarom hiervoor geen beroep kan worden gedaan op het Erasmus+ programma of vergelijkbare programma’s.

graag aanklikken wat van toepassing is

A.u.b. in deze begroting ook de bedragen vermelden die door derden zijn toegezegd of  die bij derden zijn aangevraagd.

Ik verklaar hierbij dat het bestuur van het docentenplatform dat ik als aanvrager vertegenwoordig, akkoord gaat met deze financieringsaanvraag.  A.u.b. het keuzevakje aanvinken.

Betalingsgegevens

Toelichting benodigde gegevens voor een Europese bankrekening (SEPA):

 • Exacte tenaamstelling en woonplaats van de rekeninghouder
 • IBAN-nummer (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • BIC-code (voorheen SWIFT) van de bank (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • De naam van de bank

Nota Bene:  bij bankrekeningen in Midden- en Oost-Europa hebben wij alléén de gegevens van de benificiary bank nodig. _______________________________________________________________________________

Toelichting benodigde gegevens voor overige buitenlandse bankrekeningnummers:

 • Volledige naam en adres van de bank incl. postcode
 • Exacte tenaamstelling en adres van de rekeninghouder incl. postcode
 • BIC-code (voorheen SWIFT) van de bank (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • Alle verdere bankcodes (bijvoorbeeld: sortcode, branchecode, etc.)
 • Rekeningnummer begunstigde
 • Overige gegevens die nodig zijn voor de betaling. Denk hierbij aan omschrijvingen zoals Private Transfer e.d.

____________________________________________________________________

Voor bankrekeningen in Nederland en Vlaanderen:

 • IBAN-nummer
 • De naam van de bank
 • Exacte tenaamstelling en woonplaats van de rekeninghouder

Vermeld naam, adres en woonplaats (incl. postcode)

Ondertekening

Bijlagen

Eventuele bijlagen kunt u sturen naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

Voor verzending van dit online formulier kunt u hieronder op de knop 'Indienen' klikken.