Aanvraagformulier financiering moedertaalsprekers

Voor afdelingen in Midden- en Oost-Europa en in China die het Nederlands als
MA/hoofdvak aanbieden

Met deze aanvraag graag een curriculum vitae en een officieel bewijs van aanstelling meesturen.

U kunt de bijlagen sturen naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

Informatie over de aanvrager
Betalingsgegevens

Van essentieel belang voor overmakingen:

Aan alle docenten: graag (opnieuw) opgeven.

Toelichting benodigde gegevens voor een Europese bankrekening (SEPA):

 • Exacte tenaamstelling en woonplaats van de rekeninghouder
 • IBAN-nummer (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • BIC-code (voorheen SWIFT) van de bank (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • De naam van de bank

Nota Bene:  bij bankrekeningen in Midden- en Oost-Europa hebben wij alléén de gegevens van de benificiary bank nodig. _______________________________________________________________________________________

Toelichting benodigde gegevens voor overige buitenlandse bankrekeningnummers:

 • Volledige naam en adres van de bank incl. postcode
 • Exacte tenaamstelling en adres van de rekeninghouder incl. postcode
 • BIC-code (voorheen SWIFT) van de bank (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • Alle verdere bankcodes (bijvoorbeeld: sortcode, branchecode, etc.)
 • Rekeningnummer begunstigde
 • Overige gegevens die nodig zijn voor de betaling. Denk hierbij aan omschrijvingen zoals Private Transfer e.d.

    _______________________________________________________________________________

Voor bankrekeningen in Nederland en Vlaanderen:

 • IBAN-nummer
 • De naam van de bank
 • Exacte tenaamstelling en woonplaats van de rekeninghouder

Indien van toepassing

Informatie over moedertaalspreker
Ondertekening