Aanvraagformulier gastdocenten

Vul a.u.b. het formulier in en klik aan het einde op de knop 'Indienen'.

Vul a.u.b. de naam in van de instelling die als penvoerder fungeert.

graag aanvinken wat van toepassing is

Universiteit 2

Universiteit 3

Universiteit 4

Uit te nodigen gastdocent

Welke gastdocent(en) wilt u uitnodigen?

Financiering van het project

Hierbij graag aandacht besteden aan de volgende vragen. Wanneer vinden de colleges plaats? Hoeveel gastdocenten worden er uitgenodigd? Voor hoe lang? Over welk onderwerp gaan zij lesgeven? Welke vakgroepen worden er bezocht?

Reis- en verblijfkosten

Voor reis- en verblijfskosten van gastdocenten tussen Europese afdelingen (inclusief aangrenzende regio’s) wordt in eerste instantie en een beroep gedaan op het Erasmus+ programma. Als door deze afdelingen toch reis- en verblijfskosten worden aangevraagd, moet in de aanvraag worden aangegeven waarom hiervoor geen beroep kon worden gedaan op het Erasmus+ programma of vergelijkbare programma’s.

Graag aanklikken wat van toepassing is

A.u.b. in deze begroting ook de bedragen vermelden die door derden zijn toegezegd of die bij derden zijn aangevraagd.

Ik verklaar hierbij dat het bestuur van het docentenplatform dat ik als aanvrager vertegenwoordig, akkoord gaat met deze financieringsaanvraag.  A.u.b. het keuzevakje aanklikken.

Betalingsgegevens

Toelichting benodigde gegevens voor een Europese bankrekening (SEPA):

 • Exacte tenaamstelling en woonplaats van de rekeninghouder
 • IBAN-nummer (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • BIC-code (voorheen SWIFT) van de bank (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • De naam van de bank

Nota Bene:  bij bankrekeningen in Midden- en Oost-Europa hebben wij alléén de gegevens van de benificiary bank nodig. ________________________________________________________________________________

Toelichting benodigde gegevens voor overige buitenlandse bankrekeningnummers:

 • Volledige naam en adres van de bank incl. postcode
 • Exacte tenaamstelling en adres van de rekeninghouder incl. postcode
 • BIC-code (voorheen SWIFT) van de bank (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • Alle verdere bankcodes (bijvoorbeeld: sortcode, branchecode, etc.)
 • Rekeningnummer begunstigde
 • Overige gegevens die nodig zijn voor de betaling. Denk hierbij aan omschrijvingen zoals Private Transfer e.d.

_____________________________________________________________________

Voor bankrekeningen in Nederland en Vlaanderen:

 • IBAN-nummer
 • De naam van de bank
 • Exacte tenaamstelling en woonplaats van de rekeninghouder

Vermeld naam, adres en woonplaats (incl. postcode)

Evaluatie:

Toelichting: vul hieronder a.u.b. de naam van deze vorige gastdocent(en) in. Van welke instelling was deze gastdocent afkomstig? Was u tevreden over hem/haar? Wat had beter gekund? Zou u hem of haar aan andere afdelingen als gastdocent aanbevelen? Bij voorbaat dank voor uw terugkoppeling.

Ondertekening

Bijlagen

Eventuele bijlagen kunt u sturen naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

Voor verzending van dit online formulier kunt u hieronder op de knop 'Indienen' klikken.