Docentenplatforms NVT aanvraagformulier activiteiten

Wilt u deze financiering aanvragen? Vul dan onderstaand formulier in en druk op de knop 'Indienen'. Worden er via uw docentenplatform meerdere activiteiten georganiseerd? Vul dan a.u.b. per activiteit een daaartoe bestemd formulier in.

Graag aanklikken wat van toepassing is.

(Graag de inkomsten en uitgaven m.b.t. de activiteit vermelden. A.u.b. in deze begroting ook de bedragen vermelden die door derden zijn toegezegd of die bij derden zijn aangevraagd).

Ik verklaar hierbij dat het bestuur van het docentenplatform dat ik als aanvrager vertegenwoordig, akkoord gaat met deze financieringsaanvraag.  A.u.b. het keuzevakje aanklikken.

Betalingsgegevens

Toelichting benodigde gegevens voor een Europese bankrekening (SEPA):

 • Exacte tenaamstelling en woonplaats van de rekeninghouder
 • IBAN-nummer (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • BIC-code (voorheen SWIFT) van de bank (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • De naam van de bank

Nota Bene:  bij bankrekeningen in Midden- en Oost-Europa hebben wij alléén de gegevens van de benificiary bank nodig.
_____________________________________________________________________________________

Toelichting benodigde gegevens voor overige buitenlandse bankrekeningnummers:

 • Volledige naam en adres van de bank incl. postcode
 • Exacte tenaamstelling en adres van de rekeninghouder incl. postcode
 • BIC-code (voorheen SWIFT) van de bank (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • Alle verdere bankcodes (bijvoorbeeld: sortcode, branchecode, etc.)
 • Rekeningnummer begunstigde
 • Overige gegevens die nodig zijn voor de betaling. Denk hierbij aan omschrijvingen zoals Private Transfer e.d.
  ____________________________________________________________________________

Voor bankrekeningen in Nederland en Vlaanderen:

 • IBAN-nummer
 • De naam van de bank
 • Exacte tenaamstelling en woonplaats van de rekeninghouder

Vermeld naam. adres en woonplaats (incl. postcode)

Ondertekening

Bijlagen

Eventuele bijlagen kunt u sturen naar aanvraagfinanciering@taalunie.org onder vermelding van de naam van het docentenplatform en de activiteit.

Voor verzending van dit online formulier kunt u hieronder op de knop 'Indienen' klikken.